Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (czasopismo)

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” – recenzowane czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim, dwumiesięcznik, wydawane od 2001 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
Częstotliwość

dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Adres

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Redakcja
ul. J. Bellottiego 3b
01-022 Warszawa

Wydawca

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Pierwszy numer

2001

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Stanisława Borkowska

Format

B5

ISSN

1641-0874

Strona internetowa

Rocznie ukazuje się pięć zeszytów, w tym jeden zeszyt podwójny.

Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki z przyznaną liczbą 70 punktów[1].

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj