Otwórz menu główne

Zasady azotowezwiązki chemiczne, które posiadają w swoim składzie azot i jednocześnie wykazują własności zasadowe.

Do zasad azotowych zalicza się m.in.:

Szczególne znaczenie biologiczne mają zasady azotowe nukleotydów, które stanowią podstawowy budulec DNA i RNA, przy pomocy którego jest kodowana informacja genetyczna we wszystkich organizmach żywych.