Zawiadowca – stanowisko kierownicze z zakresu logistyki, przede wszystkim na kolei (zawiadowca stacji)[1].

Zawiadowca stacji

W spółce PKP Polskie Linie Kolejowe zawiadowca podlega bezpośrednio naczelnikowi Sekcji Eksploatacji. Zadaniem zawiadowcy na przydzielonym obszarze jest organizowanie i nadzorowanie pracy podległych zespołów pracowniczych, jak również monitorowanie i koordynowanie działań:

  • związanych z inżynierią ruchu (zawiadowca ds. inżynierii ruchu),
  • związanych z automatyką (zawiadowca ds. automatyki),
  • drogowo-budowlanych (zawiadowca ds. drogowo-budowlanych).

Dawniej stanowisko w PKP. Zawiadowca organizował i nadzorował pracę na stacji oraz na przydzielonych posterunkach ruchu i punktach ekspedycyjnych.

W przeszłości wyróżniano w Polsce także stanowiska w służbie państwowej poza kolejami, jak zawiadowca kolejki leśnej, zawiadowca tartaku, zawiadowca państwowego składu drewna[2], zawiadowca lotniska niekomunikacyjnego[3].

Przypisy

edytuj
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. z 2018 r. poz. 227
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1927 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych, Dz.U. z 1927 r. nr 56, poz. 493
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji, Dz.U. z 1983 r. nr 45, poz. 208