Zbigniew Przychodniak

polski literaturoznawca, nauczyciel akademicki

Zbigniew Przychodniak (ur. 28 lutego 1954 w Kuślinie[1]) – polski literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalności naukowe: historia literatury polskiej XIX w., literaturoznawstwo polskie.

ŻyciorysEdytuj

Jest synem Władysława Przychodniaka i Agnieszki, z d. Banaś[1]. W 1974 ukończył Technikum Łączności nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, w 1978 studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie podjął pracę na macierzystej uczelni, w Zakładzie Literatury Polskiej XIX wieku (od 1996 Zakładzie Literatury Romantyzmu) Instytutu Filologii Polskiej[1].

W 1987 na podstawie napisanej pod kierunkiem Zofii Trojanowiczowej rozprawy pt. Warszawska krytyka teatralna uzyskał na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt. Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji otrzymał w 2001 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo, specjalność: literaturoznawstwo polskie). W 2008 prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych[2].

Został profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[2].

Debiutował jak krytyk w 1979. Poza pracą doktorską wydaną w 1991 pod tytułem U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825 i pracą habilitacyjną opublikował tom Poszukiwania, cierpienia i eksplozje. Dwanaście szkiców postromantycznych (2016). Jest także redaktorem i autorem opracowań wielu tekstów literackich, m.in.:

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobliograficzny. Tom trzeci, wyd. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 233-236 (biogram autorstwa Barbary Tyszkiewicz)
  2. a b Prof. Zbigniew Przychodniak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2010-04-21].