Zderzenie efektywne

Zderzenie efektywne w kinetyce chemicznej oznacza takie zderzenie cząsteczek substratów, w wyniku którego dochodzi do utworzenia, bądź zerwania wiązań chemicznych.

O zajściu reakcji chemicznej na skutek zderzania cząsteczek decydują m.in. następujące czynniki: