Zdobycie Tyrnowa przez Turków

Zdobycie Tyrnowa przez Turków 1686.

Zdobycie Tyrnowa przez Turków
Powstanie antytureckie w Bułgarii 1686,
V wojna austriacko-turecka 16831699
Ilustracja
Rostisław Stratimirowicz
Czas 1686
Miejsce Wielkie Tyrnowo, Bułgaria
Terytorium Bułgaria
Wynik zwycięstwo tureckie
Strony konfliktu
powstańcy bułgarscy Turcja
Dowódcy
Rostisław Stratimirowicz
Siły
5000 wiele tysięcy
Straty
wysokie nieznane
brak współrzędnych

Po klęsce wiedeńskiej poniesionej przez Turków w roku 1683 i zawiązaniu się antytureckiej Świętej Ligi (Austria, Polska, Wenecja, Rosja i Państwo Kościelne), walkę z Turcją podjęli Bułgarzy. W roku 1686 wybuchło powstanie w Tyrnowie, które szybko rozprzestrzeniło się na północne rejony kraju (Stara Płanina, Gabrowo, Trajan). Przywódcą powstania był Rostisław Stratimirowicz, zwany księciem Tyrnowa. Siły powstańców wynosiły około 5000 ludzi.

Turcy, na skutek zdrady dowiedzieli się o powstaniu, dzięki czemu zapobiegli jego rozszerzeniu i ściągnęli nowe siły do walki z Bułgarami. Po ataku Turków na Tyrnowo spiskowcy zbiegli z miasta. Miejscowa ludność została wymordowana, a ich domy splądrowane. Po upadku miasta powstanie upadło, a Turcy bezwzględnie rozprawili się z ludnością pozostałych rejonów. Przywódcy powstania zbiegli w roku 1689 do Rosji.

BibliografiaEdytuj

  • Zygmunt Ryniewicz: Leksykon bitew świata, Wyd. Almapress, Warszawa 2004.