Zdrój (czasopismo)

Zdrójdwumiesięcznik wydawany przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików w Polsce i określany jako jednoosobowe (drukowane) spotkanie. Zawiera wypowiedzi uczestników AA. Powstało z dwóch lokalnych pisemek: „Ruchu Anonimowych Alkoholików", które ukazywało się we Wrocławiu, i „Zdroju" wychodzącego w Poznaniu. Początkowo ukazywało się pod tytułem „Ruch Anonimowych Alkoholików «Zdrój»”. Jest polskim odpowiednikiem angielskiego organu AA „Grapevine".

Zdrój
Ilustracja
zmiany szaty graficznej
Częstotliwość

dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Organ prasowy

Anonimowi Alkoholicy

Tematyka

uzależnienia

Język

polski

Pierwszy numer

marzec 1985

Redaktor naczelny

Michał Ś.

Średni nakład

3100 egz.

Format

A5

Liczba stron

38

ISSN

1508-0862

Strona internetowa

Główny dział zawiera wypowiedzi uczestników AA zazwyczaj poświęcone omawianiu poszczególnych kroków z Programu 12 kroków przypadających na aktualne miesiące oraz wypowiedzi na jakiś temat wiodący. Pozostałe działy to: Z archiwum „Zdroju”, „Głosy przyjaciół AA, Już po drugiej stronie muru – wypowiedzi uczestników AA, którzy do wspólnoty trafili w więzieniu, Po drugiej stronie muru – wypowiedzi uczestników grup spotykających się w więzieniu oraz niewielki dział zawierający wypowiedzi uczestników Al-Anon. Czasopismo zawiera także informacje o ponadgrupowych spotkaniach i innych ważnych sprawach organizacyjnych. Ma wydania lokalne: „Mityng”, „Karlik”, „Warta”.