Otwórz menu główne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanieczasopismo naukowe Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcone pozamedycznym aspektom opieki zdrowotnej.

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia
Częstotliwość kwartalnik
Państwo Polska
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Organ Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Rodzaj czasopisma zdrowie publiczne
Redaktor naczelny Cezary W. Włodarczyk
ISSN 1731-7398
Strona internetowa

Kwartalnik stanowi platformę prezentacji prac naukowych prowadzonych w środowisku nauk o zdrowiu.

  • Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
  • Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
  • Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
  • Redaktor statystyczny: Ewa Kocot

Linki zewnętrzneEdytuj