Zgłoszenie celne

Zgłoszenie celne – czynność, poprzez którą osoba w określony sposób oraz w wymaganej formie wyraża wolę umieszczenia towaru pod procedurą celną[1]. Zgłoszenie celne nie powinno być kojarzone wyłącznie z papierowym albo elektronicznym dokumentem, w którym określone są przepisy deklarowane dane. Jest to czynność oraz jednocześnie oświadczenie woli dokonane przez określoną osobę, która wyraża chęć umieszczenia towaru pod określoną procedurą celną[2].

Zgłoszenie celne może być dokonane w jednej z dopuszczalnych form zgłoszenia:

  1. w formie pisemnej
  2. z zastosowaniem metod informatycznych
  3. w formie zgłoszenia ustnego
  4. w formie każdej innej czynności dopuszczonej przez przepisy celne, przez która osoba posiadająca towary wyrazi wolę ich umieszczenia pod procedurą celną

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (CELEX: 32013R0952).
  2. D. Błasiak-Barnuś, Anna Dubielak, Agnieszka Kwiatkowska, „Procedury Celne”, LexisNexis, Warszawa 2008.