Zgrzebło (archeologia)

kamienne narzędzie wykorzystywane dawniej do rozcinania mięsa

Zgrzebło - narzędzie kamienne wykonywane najczęściej z krzemienia, mające formę wielokątnego odłupka o zaretuszowanej przynajmniej jednej krawędzi dłuższej, biegnącej równolegle lub poprzecznie do osi wyrobu. Retuszowana krawędź może być wklęsła, wypukła bądź prosta. Zgrzebła wykonywano różnymi typami retuszy jedno- i dwustronnych, z wyjątkiem retuszy stromych zatępiających, wnękowych i zębatych. W miarę stępiania się krawędzi pracującej dochodziło do jej naprawy przez wtórne retuszowanie, w związku z czym forma tych narzędzi ulegała zmianie.

Zgrzebło ze stanowiska La Quina we Francji

Narzędzia te służyły przeważnie jako noże do rozdzielania mięsa.

Ogólny podział zgrzebełEdytuj

Pojedyncze (retuszowana jedna krawędź):

  • pojedyncze podłużne (retuszowana jedna krawędź równoległa do osi półsurowiaka);
  • wklęsłe, proste, wypukłe;
  • poprzeczne (krawędź retuszowana ułożona prostopadle do osi półsurowiaka);
  • typu Quina (formowane z grubych odłupków, retusz łuskowy, krawędź retuszowana jest wysoka);

Podwójne (retuszowane dwie niestykające się krawędzie).

Zbieżne (retuszowane dwie stykające się krawędzie):

  • deiete;
  • jabruckie;
  • zwrotnie retuszowane.