Zwałowanie

Zwałowanie - ogół czynności prowadzonych w celu przemieszczania i składowania materiału zwałowego na zwałowisku.

Materiał zwałowyEdytuj

Materiałem zwałowym są masy ziemne i skalne przemieszczane w związku z wydobywaniem kopaliny, jak nadkład, skała płonna, przerosty złoża.

Zwałowanie nadkładuEdytuj

Zwałowanie nadkładu - zespół czynności prowadzonych w odkrywkowych zakładach górniczych, nierozerwalnie związanych technicznie i organizacyjnie z przemieszczeniem i składowaniem mas ziemnych i skalnych usuwanych znad złoża, w celu umożliwienia wydobycia kopaliny użytecznej (art. 6 ust. 1 pkt 20 Prawa geologicznego i górniczego. Zwałowanie nadkładu jest robotą górniczą w rozumieniu ustawy.

Rodzaje zwałowaniaEdytuj

Wyróżnia się następujące rodzaje zwałowania: ze względu na przebieg frontu zwałowania:

 • blokowe;
 • krzywoliniowe;
 • równoległe;
 • ścianowe;
 • wachlarzowe;

ze względu na użycie sprzętu:

 • mechaniczne, w tym: transportowe i beztransportowe;

ze względu na użycie wody:

 • mokre, w tym: hydrauliczne i hydromechaniczne;
 • suche;

ze względu na sortowanie materiału zwałowego:

 • nieselektywne;
 • selektywne;

ze względu na położenie maszyn zwałujących względem zwałowiska:

 • nadpoziomowe;
 • podpoziomowe;

ze względu na sposób formowania zwału:

 • piętrowe;
 • stożkowe.

BibliografiaEdytuj

 • Glapa W., Korzeniowski J.I. - Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, Wrocław 2005
 • Schwarz H. - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I (art. 1-103), Wrocław 2012