Związek Sprawiedliwych

Związek Sprawiedliwych (niem. Der Bund der Gerechten) – utopijno-komunistyczna organizacja o nastawieniu chrześcijańskim, utworzona w 1836 r. przez niemieckich emigrantów z Wilhelmem Weitlingiem na czele. Związek był związany z europejskimi ruchami spiskowymi; gminy Związku Sprawiedliwych były w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech[1]. Swe cele formułowała następująco: "Chcemy wolności i pragniemy, aby wszyscy ludzie na kuli ziemskiej byli wolni jak my, aby nikt nie był uprzywilejowany lub upośledzony, lecz aby wszyscy na równi dzielili ciężary, trudy, radości i rozkosze, to znaczy: aby żyli w spólnocie". Dla uzasadnienia tego programu Weitling w swym dziele "Evangelium der armen Sünder" (1843) odwoływał się do Biblii. Związek Sprawiedliwych działał we Francji, Anglii i Szwajcarii. W 1847 r. pod wpływem Karola Marksa i Fryderyka Engelsa przekształcił się w Związek Komunistów.

PrzypisyEdytuj

  1. Związek Sprawiedliwych, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2016-10-12].

BibliografiaEdytuj

  • Franciszek Mehring, Historia socjaldemokracji niemieckiej, Warszawa 1963, t. I, s. 152- 169, 324, 327-329