Zwiastowanie (obraz Jana van Eycka, Waszyngton)

obraz Jana van Eycka

Zwiastowanie (niderl. De annunciatie in de kerk) – olejny obraz niderlandzkiego malarza Jana van Eycka datowany na lata 1434–1436. Znajduje się obecnie w National Gallery of Art w Waszyngtonie. Pierwotnie obraz został namalowany na desce, ale został przeniesiony na płótno. Uważa się, że stanowił jedno ze skrzydeł tryptyku.

Zwiastowanie
De annunciatie in de kerk
Ilustracja
Autor

Jan van Eyck

Data powstania

ok. 1434–1436

Medium

olej na płótnie (przeniesiony z deski)

Wymiary

93 × 37 cm

Miejsce przechowywania
Miejscowość

Waszyngton

Lokalizacja

National Gallery of Art

Płyty podłogi; na górze Samson, na dole Dawid z Goliatem.
Gabriel
Maryja

Zwiastowanie jest dziełem bardzo złożonym, pełnym metafor i przesłań, które są często dyskutowane przez historyków sztuki. Scena przedstawia archanioła Gabriela, który zwiastuje Maryi, że urodzi Syna Bożego (Łk 1,26-38). Na obrazie wypisane są słowa pozdrowienia anielskiego: „AVE GRÃ. PLENA” (Bądź pozdrowiona, łaski pełna) oraz odpowiedź Maryi: „ECCE ANCILLA DÑI.” (Oto ja służebnica Pańska), która została odwrócona do góry nogami, ponieważ skierowana jest do góry, do Boga. Duch Święty w postaci gołębicy spływa na siedmiu promieniach światła, które prawdopodobnie symbolizują siedem darów Ducha.

Poprzez wcielenie Chrystusa czasy prawa, Starego Testamentu, przeminęły i nadszedł czas łaski Boga. Myśl tą wyraża architektura kościoła, która z romańskich łuków okien na górze przechodzi w ostre łuki gotyku w dolnych arkadach. Na podłodze umieszczone zostały sceny ze Starego Testamentu, które stanowią prefigurację wydarzeń z Nowego Testamentu, np. pokonanie Goliata przez Dawida zapowiada zwycięstwo Chrystusa nad szatanem. Pojedyncze okno z witrażowym wizerunkiem Jahwe przeciwstawione jest trzem oknom na dole, które nawiązują do Trójcy Świętej. Malarz celowo nie zachował proporcji – zbyt duża sylwetka Maryi miała podkreślać fakt identyfikowania jej z Kościołem. Białe lilie z przodu mówią nam o czystości Maryi.

Inskrypcje edytuj

Oprócz dialogu archanioła i Maryi możemy na obrazie znaleźć inne inskrypcje. Na górze tylnej ściany kościoła, wokół okna z witrażem zostały namalowane postaci biblijne. Po prawej stronie najdalej na lewo umieszczonej postaci znajduje się napis: MOYSES F[I]SCELLA, nad postacią obok: FI...PHARAONIS, a na banderoli: O IN... VS HEBREORVM HIC EST. W witrażu na kuli ziemskiej wypisano: ASIA.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • The Annunciation – o obrazie na stronie National Gallery of Art w Waszyngtonie (ang.)