Łańcuch Wielkofatrzański

Łańcuch Wielkofatrzański (514.8) – makroregion geograficzny w środkowej Słowacji, w Centralnych Karpatach Zachodnich. Zaliczają się do niego:

Łańcuch Wielkofatrzański
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie
Podprowincja Centralne Karpaty Zachodnie
Makroregion Łańcuch Wielkofatrzański
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Słowacja:
kraj trenczyński
kraj nitrzański
kraj żyliński
kraj bańskobystrzycki