Średnie ciśnienie tętnicze

Średnie ciśnienie tętnicze (ang. mean arterial pressure – MAP) – termin używany w medycynie do wyrażenia hipotetycznego, przeciętnego ciśnienia tętniczego u danego pacjenta. Jest definiowane jako średnie ciśnienie tętnicze w trakcie pojedynczego cyklu pracy serca.

ObliczenieEdytuj

Średnie ciśnienie tętnicze oblicza się ze wzoru:

 

gdzie[1]:

 rzut serca
 systemowy opór naczyniowy
 centralne ciśnienie żylne

  jest zazwyczaj na tyle małe, że może być pominięte.

Średnie ciśnienie tętnicze można również wyliczyć z przybliżonych, prostszych wzorów[2][3]:

 

gdzie:

 ciśnienie rozkurczowe
 ciśnienie skurczowe

lub

 

lub

 

gdzie:

 ciśnienie tętna

Przy szybkiej akcji serca wartość MAP jest zbliżona do średniej arytmetycznej ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

NormaEdytuj

Norma średniego ciśnienia tętniczego wynosi od 75–100 mm Hg.

Znaczenie kliniczneEdytuj

Wartość średniego ciśnienia tętniczego ma znaczenie w utrzymaniu odpowiedniej perfuzji narządowej, to jest zapewnienia prawidłowego przepływu krwi przez organy. Uważa się, że poniżej 60 mm Hg MAP ciśnienie perfuzji jest niedostateczne i dochodzi do niedotlenienia.

PrzypisyEdytuj