Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – najwyższy organ Cerkwi prawosławnej w Polsce. W jego skład wchodzą wszyscy biskupi i arcybiskupi polscy. Sobór decyduje w sprawach wewnątrzcerkiewnych, powołuje nowych biskupów, wybiera także metropolitę warszawskiego i całej Polski.

Obecnie w Skład Świętego Soboru Biskupów wchodzą: