Światowa Skautowa Unia Parlamentarna

Światowa Skautowa Unia Parlamentarna (ang. World Scout Parliamentary Union) - to międzynarodowe stowarzyszenie, skupiające czynnych członków izb ustawodawczych z prawie dziewięćdziesięciu państw świata, stawiając sobie za cel wspieranie działalności zarówno narodowych organizacji skautowych jak i światowego skautingu, przez parlamentarzystów uznających skauting za efektywna metodę wychowawczą. Skupia polityków (posłów, senatorów). Powstało podczas Zgromadzenia Założycielskiego w Seulu w 1991 roku.

Struktura OrganizacyjnaEdytuj

Światowa Skautowa Unia Parlamentarna jest siecią Krajowych Skautowych Stowarzyszeń Parlamentarnych (National Scout Parliamentary Associations). Te Krajowe Stowarzyszenia istnieją w blisko stu krajach na całym świecie, a ich członkowie są członkami parlamentów narodowych. Każde NSPA samodzielnie decyduje o swoim członkostwie i strukturze organizacyjnej. W niektórych krajach ta struktura jest sformalizowana, w innych raczej umowna, niektóre uwzględniają nawet członków parlamentów regionalnych. Jednak we wszystkich przypadkach podstawową zasadą równej reprezentacji politycznej w NSPA jest brak faworyzacji jakiejkolwiek partii politycznej.

Zgromadzenie Ogólne WSPUEdytuj

Jest to naczelny organ Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej. Spotyka się co trzy lata, za każdym razem w innym miejscu na świecie. Delegaci na Zgromadzenie Ogólne mogą być wyłącznie posłami lub senatorami z Krajowych Skautowych Stowarzyszeń Parlamentarnych. Za granicą delegację NSPA tworzą zazwyczaj członkowie zarówno opozycji, jak i partii rządzącej.

Zgromadzenie Ogólne wybiera Komitet Wykonawczy i decyduje o miejscu, w którym odbędzie się następne Zgromadzenie. Do chwili obecnej miały miejsce następujące Zgromadzenia Ogólne:

Komitet Wykonawczy WSPUEdytuj

Jest to ciało rządzące Światową Skautową Unią Parlamentarną. Spotyka się pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi. Członkowie Komitetu Wykonawczego, w liczbie od 5 do 9 członków, są posłami lub senatorami wybranymi przez Zgromadzenie Ogólne. Członkiem Komitetu Wykonawczego jest z urzędu także reprezentant Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Z grona swoich członków Komitet Wykonawczy wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących oraz nominuje Skarbnika i Sekretarza. Decyduje o najbardziej znaczących działaniach WSPU włącznie z programem, założeniami i przygotowaniami do następnego Zgromadzenia Ogólnego. Komitet Wykonawczy jest reprezentowany przez Przewodniczącego WSPU.

Składy Komitetów Wykonawczych WSPU

Kadencja 2003-2006Edytuj

Kadencja 2000-2003Edytuj

Kadencja 1997-2000Edytuj

Kadencja 1994-1997Edytuj

Sekretariat WSPUEdytuj

Jest to organ administracyjny Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej. Zapewnia zaplecze operacyjne dla WSPU, wprowadza w życie politykę PR, organizuje szkolenia i wydaje publikacje. Przygotowuje program na Zgromadzenie Ogólne zgodnie z wytycznymi Komitetu Wykonawczego. Sekretariatem kieruje Sekretarz WSPU. Od 1997 roku do listopada 2009 roku siedzibą Sekretariatu była Warszawa, a Sekretarzem Generalnym hm. Ryszard Pacławski. Od 1 grudnia 2009 roku Sekretariat WSPU mieści się w Seulu.

BibliografiaEdytuj