Świeca standardowa

Świeca standardowa – obiekt astronomiczny o znanej absolutnej wielkości gwiazdowej. Porównując znaną jasność absolutną z jasnością pozorną (obserwowaną) możemy wyznaczyć odległość do takiego obiektu, korzystając z zależności:

gdzie D oznacza odległość do obiektu w parsekach, m – jego wielkość gwiazdową obserwowaną, a M – jego wielkość absolutną.

Tak wyznaczona odległość nazywana jest czasem odległością jasnościową, i jest jedną z podstawowych metod wyznaczania odległości do odległych obiektów. Co ważniejsze, wyznaczenie w ten sposób odległości do jednej gwiazdy w odległej gromadzie czy galaktyce daje oszacowanie odległości do całej gromady lub galaktyki. Podobnie, wyznaczenie odległości do jednej galaktyki w gromadzie galaktyk daje ocenę odległości do całej gromady galaktyk.

Jako świec standardowych używa się między innymi:

Linki zewnętrzneEdytuj