Świrscy herbu Szaława

POL COA Szaława.svg

Świrscy – polska szlachecka rodzina, pochodzenia czerwono-ruskiego, pisząca się z Romanowa, pieczętująca się herbem Szaława.

Przyjęła na początku XV w. nazwisko od swej posiadłości Świrz w pow. lwowskim, gdzie erygowali kościół i parafię.

Przedstawiciele roduEdytuj

 • Aleksander Świrski (1690-1740) – podwojewodzi halicki i lwowski
 • Andrzej Świrski (1455-1498) – miecznik lwowski
 • Andrzej Świrski (1525-1587) – wojski trembowelski
 • Andrzej Świrski (1690-1725) – chorąży dobrzyński
 • Antoni Świrski (1525-1728) – skarbnik lwowski
 • Hieronim Świrski (1630-1665) – miecznik lwowski, stolnik bełski
 • Hieronim (Jarosz) Świrski (1640-1673) – miecznik halicki
 • Hleb Świrski z Komunowa (1380-1422) – starosta trembowelski
 • Ignacy Świrski (1620-1670) – skarbnik lwowski
 • Iwo Świrski (1735-1802) – pisarz grodzki żydaczowski, członek Stanów Galicyjskich
 • Jan Świrski (1690-1748) – podstoli kamieniecki, sędzia pograniczny podolski, sędzia graniczny latyczowski, podstarości latyczowski
 • Jan Antoni Świrski (1680-1715) – komornik ziemski lubelski, wojski lwowski
 • Józef Świrski (1625-1672) – miecznik halicki, podczaszy czernihowski i kamieniecki
 • Józef Świrski (1784-1854) – minister spraw wewnętrznych Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym, poseł na sejm 1830-1831
 • Mateusz Świrski (1725-1785) – chorąży krasnostawski, stolnik chełmski, podczaszy chełmski, podstoli chełmski, pisarz grodzki chełmski, cześnik krasnostawski, podstarosta krasnostawski
 • Michał Świrski (1625-1667) – miecznik trembowelski
 • Michał Świrski (1690-1738) – wojski większy lwowski
 • Mikołaj Świrski (1600-1676) – biskup sufragan chełmski
 • Paweł Świrski (1605-1649) – miecznik podolski, poległ pod Zborowem
 • Piotr Świrski (1705-1735) – miecznik i pisarz grodzki latyczowski, regent kamieniecki
 • Rafał Świrski (1660-1697) – łowczy żydaczowski
 • Stanisław Świrski (1670-1714) – wojski lwowski, skarbnik lwowski
 • Zygmunt Świrski (1590-1639) – podsędek halicki
 • Zygmunt Świrski (1665-1707) – podczaszy latyczowski

BibliografiaEdytuj

 • Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. II, Warszawa 1991, s. 224-232.
 • Kazimierz Przyboś, Urzędnicy województwa podolskiego XV-XVIII wieku. Spisy, Kraków 1994, poz.: 115, 276, 281, 348, 450, 637, 773, 794.
 • Kazimierz Przyboś, Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, 1987, poz.: 143, 263, 499, 740, 894, 902, 1132, 1135, 1146, 1274, 1296, 1377, 2377.
 • Polski Słownik Biograficzny, t. 52, 2018.
 • Krzysztof Mikulski, Wojciech Stanek, Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1990, poz.: 1393, 1395.