1 Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy

1 Dębliński batalion drogowo-mostowy im. Romualda Traugutta (1 bdm) – jednostka inżynieryjna podległa pod 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny stacjonująca w XIX wiecznej Twierdzy Dęblin.

1 Dębliński batalion drogowo-mostowy
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1 stycznia 2008
Nazwa wyróżniająca Dębliński
Patron Romuald Traugutt
Tradycje
Święto 16 kwietnia
Nadanie sztandaru 15 kwietnia 1996[1]
Rodowód patrz Tradycje
Dowódcy
Pierwszy ppłk Roman Szydlik
Obecny ppłk Adam Bednarczyk
Organizacja
Dyslokacja Dęblin
Rodzaj sił zbrojnych DGRSZ
Rodzaj wojsk wojska inżynieryjne
Podległość 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny

PrzeznaczenieEdytuj

1 batalion drogowo-mostowy jest jednostką inżynieryjną, przeznaczoną do przygotowania dróg manewru oraz budowy i odbudowy przepraw na wąskich i średnich przeszkodach wodnych.

Głównym zadaniem batalionu jest zapewnienie odpowiednich warunków do planowanego przemarszu wojsk. W operacjach lądowych może być wykorzystany do realizacji prac inżynieryjnych związanych z przygotowaniem i utrzymaniem dróg oraz urządzaniem przepraw wodnych. Utrzymuje w gotowości siły i środki do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof technicznych.

StrukturaEdytuj

 • dowództwo i sztab;
 • kompania logistyczna;
 • kompania pontonowa;
 • kompania drogowo-mostowa;
 • kompania mostowa;
 • kompania budowy podpór mostowych;
 • kompania ratownictwa inżynieryjnego;
 • kompania dowodzenia
 • 34 Patrol Rozminowania

HistoriaEdytuj

Na podstawie Rozkazu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie zmian organizacyjno – etatowych w jednostkach inżynieryjnych i komunikacji wojskowej Wojsk Lądowych, 1 batalion drogowo-mostowy sformowany został na bazie rozformowanego 1 pułku drogowo-mostowego i 5 batalionu ratownictwa inżynieryjnego. 1 stycznia 2008 roku batalion osiągnął gotowość do działania.

TradycjeEdytuj

1 batalion drogowo-mostowy dziedziczy tradycje:

 • 1 Dęblińskiego pułku drogowo-mostowego im. gen. Romualda Traugutta (1995-2007);
 • batalionu mostowego saperów (1919-1939);
 • 7 pułku pontonowego (1951-1995);
 • 60 Ośrodka Szkolno-Remontowego Wojsk Inżynieryjnych (1963-1995).

Po rozformowanym 1 pułku drogowo-mostowym batalion otrzymał wyróżniające miano „dębliński” oraz imię patrona gen. Romualda Traugutta.

Święto batalionu obchodzone jest 16 kwietnia w „Dniu Sapera”[1].

W dniu 15 kwietnia 1996 Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadał 1 pułkowi drogowo – mostowemu sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Dęblina i Puław. Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się w dniu 11 maja 1996 roku. Zgodnie z decyzją nr 640/MON z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji sztandar przejął 1 batalion drogowo–mostowy.

Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 314/MON z dnia 13 sierpnia 2010 r. wprowadził oraz zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej 1bdm[2].

Odznaka pamiątkowa
Odznaka nawiązuje do odznaki Batalionu Mostowego o wymiarach 4 × 4 cm i przedstawia krzyż maltański w kolorach czarnym i czerwonym. W centrum krzyża herb miasta Dęblin. Na ramionach krzyża znajdują się inicjały patrona batalionu Romualda Traugutta: na lewym – „R”, na prawym – „T”. Na górnym ramieniu umieszczono cyfrę „1”. Na dolnym ramieniu znajdują się litery „PDM”. Całość umieszczona jest w stylizowanym zarysie twierdzy w kolorze ciemnoczerwonym. Litery i cyfra na ramionach krzyża w kolorze złotym.

Oznaka rozpoznawcza
Tarcza posiadająca czarną obwódkę. Kolory – po prawej stronie – pole czarne, po lewej stronie – pole czerwone przedzielone ma ukos z prawa do lewej strony. Kolory symbolizują wojska inżynieryjne. W górnym lewym rogu cyfra „1”, na środku godło miasta Dęblin[3].

Proporczyk na beret
Reprezentuje barwy będące barwami wojsk inżynieryjnych czerwono-czarne. Symbolizują one przynależność batalionu i kontynuację tradycji tych wojsk. Na niej umieszczona odznaka pamiątkowa pułku[3].

DowódcyEdytuj

 • ppłk Roman Szydlik (1 stycznia 2008 – 11 marca 2011)
 • mjr Stanisław Łasak (11 marca 2011 – 29 czerwca 2011 cz. p.o.)
 • ppłk Adam Bednarczyk (29 czerwca 2011 – 31.01.2019)
 • mjr Artur Głuszec ( 31.01.2019 - 03.07.2019 cz. p. o.)
 • ppłk Jacek Zaniewski ( 03.07.2019 - obecnie)[4]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj