3DESalgorytm szyfrowania symetrycznego polegający na trzykrotnym przetworzeniu wiadomości algorytmem DES:

  1. szyfrujemy pierwszym kluczem,
  2. deszyfrujemy drugim kluczem,
  3. szyfrujemy trzecim kluczem.
3DES
Ilustracja
Rodzaj algorytmu szyfr blokowy
Wielkość bloku wejściowego 64 bity
Wielkość bloku wyjściowego 64 bity
Długość klucza 168 bitów
Liczba rund 3

Jeśli założymy, że jest operacją szyfrowania (encryption) kluczem o numerze „i” wiadomości „m” (message), a jest odpowiednio operacją deszyfrowania (decryption), to całość można zapisać jako:

Użycie deszyfrowania jako drugiej fazy nie wpływa na siłę algorytmu (deszyfrowanie w DES-ie jest identyczne jak szyfrowanie, tylko ma odwróconą kolejność rund), ale umożliwia – w razie konieczności – użycie 3DES w trybie kompatybilności z DES – za klucz pierwszy i drugi, lub drugi i trzeci przyjmujemy dowolny taki sam klucz, a za ostatni zwykły klucz DES-owski:

3DES używa takich samych rozmiarów bloków oraz trybów jak zwykły DES.

3DES z trzema różnymi kluczami (3TDES) ma siłę 168 bitów: trzykrotne szyfrowanie DES kluczem 56-bitowym (wliczając bit parzystości siła 3DES wynosi 192 bity), jednak ze względu na atak typu meet in the middle siła 3DES-a wynosi