Abugidy kanadyjskie

Abugidy kanadyjskie (alfabet sylabiczny rdzennych Kanadyjczyków, Canadian Aboriginal Syllabics) – sylabiczny system pisma używany do zapisu języków autochtonicznych Kanady (algonkiańskich, eskimoskich i atapaskańskich). Został opracowany w latach 40. XIX w. przez Jamesa Evansa najpierw na potrzeby języka kri, później został przystosowany również do innych języków (inuktitut, siksika, carrier (dakelh), slavey, chipewyan). Evans przy tworzeniu sylabariusza wzorował się na systemie stenograficznym Isaaca Pitmana.

Języki używające abugid kanadyjskichEdytuj

Lista języków, dla których używa się (lub używano w przeszłości) sylabariusza kanadyjskiego:

Języki eskimo-aleuckieEdytuj

Języki na-deneEdytuj

Języki algijskieEdytuj

Sylabariusz inuktitutEdytuj

p t k g m n s l j v r q ng nng ł
ai pai tai kai gai mai nai sai lai jai vai rai qai ngai ᖖᒉ nngai1
i pi ti ki gi mi ni si li ji vi ri qi ngi nngi łi
ii pii tii kii gii mii nii sii lii jii vii rii qii ngii nngii łii
u pu tu ku gu mu nu su lu ju vu ru qu ngu nngu łu
uu puu tuu kuu guu muu nuu suu luu juu vuu ruu quu nguu nnguu łuu
a pa ta ka ga ma na sa la ja va ra qa nga nnga ła
aa paa taa kaa gaa maa naa saa laa jaa vaa raa qaa ngaa nngaa łaa

1Dwa znaki ᖖᒉ są tu traktowane jak jedna litera.

Sylabariusz kri (zachodni)Edytuj

p t k c m n s y th w h hk l r
ê thê ᐦᐁ
i pi ti ki ci mi ni si yi thi wi ᐦᐃ hi
î thî ᐦᐄ
o po to ko co mo no so yo tho wo ᐦᐅ ho
ô thô ᐦᐆ
a pa ta ka ca ma na sa ya tha wa ᐦᐊ ha
â thâ ᐦᐋ