Adżarska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka

(Przekierowano z Adżarska ASRR)

Adżarska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Adżarska ASRRrepublika autonomiczna w Związku Radzieckim, wchodząca w skład Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

აჭარის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა
Аджарская Автономная Советская Социалистическая Республика

Adżarska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka
1921–1990
Flaga Adżarii
Godło Adżarii
Flaga Adżarii Godło Adżarii
Położenie Adżarii
Państwo  Gruzińska SRR
Język urzędowy gruziński, rosyjski
Stolica Batumi
Typ państwa republika autonomiczna ZSRR
Powierzchnia
 • całkowita

3 000 km²
Liczba ludności (1969)
 • całkowita 

310 000
Data powstania 16 lipca 1921
Data likwidacji 1990
Religia dominująca islam
znaczek pocztowy upamiętniający 50 rocznicę autonomii Adżarii

Adżarska ASRR została utworzona w 16 lipca 1921 r. Inaczej niż w przypadku innych radzieckich republik autonomicznych nie była ona utworzona dla odrębnego narodu, gdyż jej podstawowa ludność – Adżarowie, stanowiący ok. 20% populacji nie stanowili narodowości, lecz grupą etniczną Gruzinów, których pewna odrębność kulturowa wynikała z faktu, iż na przełomie XVII i XVIII wieku przyjęli islam.

Adżarska ASRR została zlikwidowana na początku lat 90. na fali zmian związanych z rozpadem ZSRR. W tym okresie deklaracje niepodległości składały wszystkie republiki związkowe ZSRR a także liczne republiki autonomiczne. Te ostatnie jednak ostatecznie pozostawały częściami składowymi poszczególnych krajów, gdyż Konstytucja ZSRR nie pozwalała im na secesję; jedynym wyjątkiem była Czeczeńsko-Inguska ASRR, która po proklamowaniu niepodległości podzieliła się na Czeczenię i Inguszetię i jeden z dwóch powstałych w wyniku tego podziału organizmów państwowych – Czeczenia przez kilka lat utrzymywał niepodległość. Na fali tych deklaracji suwerenności i w połączeniu z decyzją prezydenta niepodległej GruzjiZwiada Gamsachurdii o odebraniu Adżarii autonomii oraz politycznymi ambicjami przywódcy kraju – Asłana Abaszydze prowincja ta uzyskała niezależność i w pewnym okresie spełniała część warunków bycia niepodległym państwem. Dopiero w 2004 r. została pokojowo przyłączona do Gruzji, która przyznała jej autonomię.

Informacje nt. położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Adżarskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej znajdują się w: artykule poświęconym Adżarskiej Republice Autonomicznej, jak obecnie nazywa się ta część Gruzji.

Zobacz teżEdytuj