Adam Michał Rzewuski

kasztelan podlaski i starosta wiski

Adam Michał Rzewuski Beydo herbu Krzywda (zm. 1717) – kasztelan podlaski w latach 1710-1717, starosta wiszeński, starosta wiski w 1701 roku[1], konsyliarz ziemi lwowskiej w konfederacji sandomierskiej 1704 roku[2], sędzia kapturowy ziemi lwowskiej w 1696 roku[3].

Syn Michała Floriana, ojciec Michała Józefa.

Był elektorem Augusta II Mocnego z ziemi lwowskiej i przemyskiej w 1697 roku[4], jako deputat z województwa podolskiego podpisał jego pacta conventa[5]. Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z województwa podolskiego[6].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 188
  2. Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, [b.n.s]
  3. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673-1732 r., Lwów 1914, s. 284.
  4. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 33.
  5. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 20.
  6. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 352.