Michał Florian Rzewuski

Michał Florian Rzewuski herbu Krzywda (ur. ok. 1630 roku – zm. 14 października 1687 we Lwowie) – podskarbi nadworny koronny w latach 1684-1687, pisarz ziemski lwowski w latach 1669-1676, skarbnik lwowski w latach 1661-1668, wielkorządca krakowski od 23 czerwca 1685 roku do 14 października 1687 roku, starosta chełmski w latach 1676-1687, starosta nowosielski w latach 1686-1687, dzierżawca ekonomii brzeskiej w latach 1685-1687, dzierżawca ceł koronnych i ceł ruskich w latach 1685-1687, regimentarz wojska koronnego w 1687 roku[1], podwojewoda lwowski w 1663 roku[2].

Michał Florian Rzewuski
Ilustracja
Herb
Krzywda
Rodzina Rzewuscy herbu Krzywda
Data i miejsce śmierci 14 października 1687
Lwów
Ojciec Stanisław Rzewuski
Żona

1 ż.: Anna z Dzierżków
2 ż.: Anna Ludwika Oborska
3 ż.: Anna Potocka

Dzieci

Stanisław Mateusz Rzewuski
Adam Michał Rzewuski
Maurycy Rzewuski
Józef Rzewuski

Dzielny rycerz, brał udział we wszystkich niemal bitwach za Jana II Kazimierza, przyczynił się do zwycięstwa pod Chocimem, odznaczył się w dalszych wojnach tureckich za Jana III Sobieskiego.

Syn Stanisława, brat Franciszka Kazimierza, ojciec Stanisława Mateusza oraz Adama.

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa ruskiego[3]. Był marszałkiem sejmików województwa ruskiego w 1671, 1676 roku[4]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku[5]. Poseł sejmiku wiszeńskiegowojewództwa ruskiego z ziemi lwowskiej na sejm 1677 roku[6].

W 1683 roku był dowódcą chorągwi husarskiej koronnej Stanisława Jana Jabłonowskiego[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Franciszek Leśniak, Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku, Kraków 1996, s. 273.
  2. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. T. 3 : Ziemie ruskie. Zeszyt 1 : Urzędnicy wojewόdztwa Ruskiego XIV–XVIII wieku (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy / oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 386.
  3. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  4. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie wskutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 20. Lauda sejmikowe. T. 1. Lauda wiszeńskie 1572-1648 r., Lwów 1909, s. XXX.
  5. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 248.
  6. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 249.
  7. Jan Wimmer, Wiedeń 1683, Warszawa 1983, s. 220.

Linki zewnętrzneEdytuj