Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „adat”. Zobacz też: Magnetofon ADAT.

Adat (arab. ﻋﺎﺪة ʿāda) – prawa zwyczajowe lub tradycje, na których opiera się funkcjonowanie wielu społeczności lokalnych[1].

Słowo adat pochodzi z języka arabskiego i oznacza przyzwyczajenia, czyny, zasady powtarzane przez długi okres. Używane było przez społeczności, które przyjmowały islam, dla odróżnienia dawnych, lokalnych praktyk od nowych, implementowanych wraz z nową religią.

Termin ten stosowany jest między innymi w Indonezji i Malezji od XV wieku. Prawo to rozstrzyga problemy, odnośnie do których nie ma żadnych przepisów w Koranie i hadisach.

Istnieją dwa rodzaje adatów:

  • adat perpateh – prawo rodzinne i plemienne
  • adat temenggong – prawo morskie

PrzypisyEdytuj

  1. Gusti Asnan, Kamus sejarah Minangkabau, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003, s. 6.