Afera

kontrowersyjna sprawa w mediach o dużym zasięgu (w porównaniu z podobnym skandalem)

Afera – kontrowersyjne zdarzenie prawne, związane z przestępstwem, często upublicznione w mediach, o dużym zasięgu oddziaływania.

Na wzór afery Watergate nazwy niektórych afer tworzy się dodając słowo gate (z ang. dosł. brama), np. Rywingate, Orlengate, Begergate, Visagate. Pomimo że Watergate jest nazwą miejsca (kompleksu w Waszyngtonie) fragment -gate jest używany jako formant słowotwórczy[1][2]. Zabieg taki zyskał popularność w Polsce ostatnich lat, a zaczerpnięty został z amerykańskiej publicystyki. Aferę „rozporkową” w USA ochrzczono mianem „Zippergate” lub „Monicagate” (od imienia Moniki Lewinsky), zaś aferę związaną z dostarczaniem broni do Iranu - „Irangate”.

Rodzaje afer edytuj

Dzieła kultury o aferach edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Katarzyna Wyrwas, Rywingate i pracoholik – derywaty sufiksalne czy złożenia? (http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/artykuly/KW_rywingate.pdf – PDF)
  2. B. Kreja, O formancie gate ’afera, skandal` (w:) Język Polski t. LXXIII, s. 63 (Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego)