Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – zrzeszenia społeczno-polityczne tworzone w Polsce po śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2010 i odwołujące się do jego spuścizny. Pierwszy klub powstał w Poznaniu w styczniu 2011.

DziałalnośćEdytuj

Powołano kluby w Poznaniu (2011)[1], Krakowie (2011)[2], Warszawie (2013)[3], Łodzi, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Olsztynie (2015)[4][5] i Toruniu (2016)[6][7]. Kluby przyjmują różne formy prawne. Np. kluby w Poznaniu[8] i Olsztynie[9] są stowarzyszeniami zarejestrowanymi. Cele poszczególnych klubów są zbieżne. Statutowym celem AKO w Poznaniu jest w szczególności „kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń”[8]. Klub w Gdańsku deklaruje, że „Zasadniczym celem pracy Akademickiego Klubu Obywatelskiego jest integracja trójmiejskiego środowiska akademickiego wokół problemów ważnych dla Polski. Akademicki Klub Obywatelski w Gdańsku kieruje się przesłankami polskiego patriotyzmu, zawartego w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna”[10].

AKO w Poznaniu ma duszpasterza w osobie ks. prof. Pawła Bortkiewicza[11].

Kluby zajmują stanowiska w bieżących sprawach politycznych, popierając zwykle działania partii Prawo i Sprawiedliwość[12][13][14].

Władze AKOEdytuj

Na czele poszczególnych AKO stoją przewodniczący w osobach:

CzłonkowieEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. W Poznaniu powstał Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego. ako.poznan.pl, 4 lutego 2011. [dostęp 2019-02-27].
 2. Dnia 18 lipca 2011 roku uformował się w Krakowie Komitet Założycielski Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego. akokrakow.blogspot.com. [dostęp 2019-02-27].
 3. Akt założycielski Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie (19 marca 2013 r.). ako.webd.pl, 19 marca 2013. [dostęp 2019-02-27].
 4. a b Będą promować nowoczesny patriotyzm. W Olsztynie ukonstytuował się Akademicki Klub Obywatelski. ro.com.pl, 22 stycznia 2018. [dostęp 2019-02-28].
 5. W Olsztynie powstał Akademicki Klub Obywatelski. debata.olsztyn.pl, 3 lipca 2015. [dostęp 2019-02-28].
 6. Komunikat o powstaniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Toruniu. ako.poznan.pl, 2016. [dostęp 2019-02-24].
 7. Coraz więcej AKO. ako.poznan.pl. [dostęp 2019-02-23].
 8. a b STATUT Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – Stowarzyszenie w Poznaniu. Tekst jednolity z dnia 18 stycznia 2016 roku. ako.poznan.pl. [dostęp 2019-02-23].
 9. Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie. rejestr.io. [dostęp 2019-03-01].
 10. Akt założycielski Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku. ako.gdansk.pl. [dostęp 2019-02-23].
 11. Władze. ako.poznań.pl. [dostęp 2019-02-23].
 12. Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie aktualnej sytuacji politycznej. ako.gdansk.pl, 20 stycznia 2016. [dostęp 2019-02-23].
 13. Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Toruniu w sprawie poparcia wystąpienia Marszałka-Seniora Kornela Morawieckiego. ako.gdansk.pl, 28 marca 2017. [dostęp 2019-02-23].
 14. a b c Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Lublinie i Toruniu w sprawie reformy szkolnictwa. ako.gdansk.pl, 1 grudnia 2016. [dostęp 2019-02-23].