Alberyk z Trois Fontaines

cysterski kronikarz z XIII wieku

Alberyk z Trois Fontaines, fr.: Aubri (Aubry) de Trois-Fontaines, 'obʀi də tʀwa fɔ̃tɛn', łac. Albericus Trium Fontium (zm. ok. 1252) – średniowieczny cysterski kronikarz wypraw krzyżowych.

Alberyk z Trois Fontaines
Data śmierci

około 1252

Zawód, zajęcie

kronikarz

Życiorys

edytuj

Data urodzenia nie jest znana. Pochodził z Trois-Fontaines-l’Abbaye we Francji. W roku 1232 zaczął pisać Chronica Alberici Monachi Trium Fontium, która opisuje zdarzenia świata od stworzenia do roku 1241. Pisał w języku łacińskim.

Bibliografia

edytuj
  • Malcolm Billings - Wyprawy krzyżowe
  • Andrzej M. Wyrwa, Alberyk z Trois Fontaines i jego średniowieczna kronika świata [w:] Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 319-344.
  • Andrzej M. Wyrwa, Alberyk z Trois-Fontaines o początkach chrześcijaństwa w Prusach [w:] Wielkopolska - Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 69-99