Aleksander Judycki

Aleksander Judycki herbu Radwan odmienny (zm. po 1677) – kasztelan miński, rotmistrz wojsk litewskich, dworzanin królewski, wojski rzeczycki, starosta jaśwoński.

Aleksander Judycki
Herb
Judycki
Rodzina Judyccy
Data śmierci po 1677
Ojciec Konstanty Judycki
Matka Cecylia z Jasieńskich
Żona

Anna Felicjanna Rudzka

Dzieci

Jerzy Konstanty,
Mikołaj,
Jan Paweł

Syn stolnika rzeczyckiego Konstantego i Cecylii z Jasieńskich – córki pisarza w. lit. Mikołaja i Marianny z Sapiehów (córki wojewody nowogródzkiego Pawła Sapiehy i wnuczki Aleksandra Chodkiewicza).

Od 1643 starosta jaśwoński na Żmudzi. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa mińskiego[1]. W 1655 został obrany przez szlachtę regimentarzem, wyzwalał Żmudź od wojsk szwedzkich i band grabieżczych. W wojnie moskiewskiej chorągiew Aleksandra Judyckiego wchodziła w skład dywizji hetmana w. lit. Pawła Sapiehy.

Ok. 1672 mianowany kasztelanem mińskim.

Poślubił Annę Felicjannę Rudzką h. Wężyk (stąd zwaną Wężykówną), z którą miał trzech synów:

  • Mikołaja, kanonika łuckiego
  • Jana Pawła, kasztelana mińskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Aleksander Judycki, Polski Słownik Biograficzny, t. 11, s. 309
  • A. Boniecki. Herbarz polski, T. 1-17, dodatek – Warszawa 1899–1913

PrzypisyEdytuj

  1. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  2. T.Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej, Rocznik IV, Poznań 1882, s. 363-364