Paweł Iwanowicz Sapieha

wojewoda nowogrodzki i podlaski, zm. 1579

Paweł Iwanowicz Sapieha (zm. w marcu 1579) – wojewoda nowogródzki od 1558 i podlaski od 1556.

Paweł Sapieha
Ilustracja
Herb
Lis
Rodzina

Sapiehowie herbu Lis

Data śmierci

1579

Ojciec

Iwan Semenowicz Sapieha

Żona

Olena Holszańska
Aleksandra Chodkiewicz

Dzieci

Mikołaj Pawłowicz Sapieha
Bohdan Sapieha
Andrzej Sapieha
Wasylisa (Anna)
Regina (Raina)

ŻyciorysEdytuj

Był synem Iwana Semenowicza Sapiehy. W latach 1502–1504 wraz z bratem Piotrem studiował na Akademii Krakowskiej. W 1517 r. po śmierci ojca otrzymał dzierżawę brasławską, a wkrótce potem został marszałkiem hospodarskim. W maju 1519 w wyniku podziału majątku otrzymał Kodeń z przyległościami. W wyniku zatargów granicznych utracił go przejściowo latach 1542–1547. W listopadzie 1551 wystąpił on z żądaniem zwrotu dóbr dziedzicznych po zmarłym bezpotomnie bracie Fryderyku (Fiodorze) Boćków, Dubna i Knoryd.

Uczestnik wojny z Moskwą w latach 1534–1535. W 1549 r. prowadził rozmowy w imieniu króla z poselstwem moskiewskim w sprawie przedłużenia rozejmu. W 1556 r. otrzymał województwo podlaskie, a w 1558 r. województwo nowogródzkie. Uczestnik ośmiu kolejnych sejmów litewskich w latach 1559–1568. Na sejmie bielskim 1564 roku był świadkiem wydania przywileju bielskiego przez króla Zygmunta II Augusta[1]. Mimo początkowego oporu podporządkował się uchwałom unii lubelskiej, jego pieczęć i podpis widnieją na akcie unii. W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[2]. Podczas drugiego bezkrólewia brał udział w pocz. sierpnia 1575 w zjeździe stanów litewskich w Wilnie, uczestniczył w końcu lipca 1575 w zjeździe senatorów litewskich ze Stefanem Batorym w Knyszynie.

Był wyznawcą prawosławia, a przez pewien czas życia kalwinizmu. Ufundował ok. 1530 murowaną cerkiew Św. Ducha na zamku w Kodniu. Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Oleną z kniaziów Holszańskich (zm. 1557) miał trzech synów:Mikołaja, Aleksandra wojewodę witebskiego i Bohdana wojewodę mińskiego oraz trzy córki: Bohdanę, Teodorę żonę Ostafiego Wołłowicza i Marynę. Drugą żoną była Aleksandra Chodkiewicz córka wojewody nowogródzkiego Aleksandra. Z drugiego małżeństwa miał syna Andrzeja oraz córki: Wasylisę i Reginę. Paweł Sapieha zmarł w początkach marca 1579 przed 13 kwietnia kiedy to synowie dokonali podziału majątku. Został pochowany w cerkwi Św. Trójcy w Wilnie.

PrzypisyEdytuj

  1. Statut Litewski: drugiej redakcyi (1566) = Statutum Lituanicum: alterius editionis, Archiwum Komisji Prawniczej t. VII, Kraków 1900, s. 312.
  2. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 149.

BibliografiaEdytuj