Aleksander Połujański

Aleksander Połujański, 1865 r.

Aleksander Połujański (ur. 1814, zm. 26 maja 1866 w Warszawie) – leśnik, popularyzator wiedzy leśnej. Rządowy Komisarz Leśny w Królestwie Polskim.

ŻyciorysEdytuj

Pochodził z Wileńszczyzny. W 1837 r. ukończył studia w Instytucie Leśnym i Miernictwa w Petersburgu, próbował sił na Akademii Medyko - Chirurgicznej w Wilnie i Uniwersytecie Moskiewskim. Karierę zawodową w rządowej służbie leśnej Rosji rozpoczął jako leśniczy w guberni kazańskiej. Po kilku latach pracy, m. in. w guberniach: wołogodzkiej i moskiewskiej. W 1847 roku przybył do Królestwa Polskiego. Od 1849 r. był sekretarzem w oddziale leśnym rządu gubernialnego warszawskiego. 14 grudnia 1855 roku otrzymał stanowisko asesora nadleśnego w rządzie gubernialnym augustowskim. Po czterech latach pobytu opuścił Suwalszczyznę, wracając do stolicy. Został komisarzem leśnym w Wydziale Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Zmarł 26 maja 1866 roku w Warszawie.

Był założycielem jedynego z pierwszych w Królestwie Polskim czasopism poświęconego sprawom leśnym - "Rocznika Leśniczego", który ukazywał się w latach 1861-1865. Jego kontynuacją był "Goniec Leśny i Wiejski" wychodzący tylko do czerwca 1866 roku. Był autorem kilkaset artykułów do prasy fachowej, ogłaszanych w prasie codziennej, czasopismach i kalendarzach oraz licznych szkiców historycznych i etnograficznych.

Był encyklopedystą, jednym z autorów haseł do 28 tomowej Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda z lat 1859-1868. Jego nazwisko wymienione jest w I tomie z 1859 roku na liście twórców zawartości tej encyklopedii.[1] Członek - korespondent Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego (1858-1866)[2].

Wybrane publikacjeEdytuj

  • "Opisanie lasów Królestwa Polskiego i guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym” (tom 1-4, 1854-1855)
  • "Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte" (Warszawa 1859)
  • "Listy historyczno-statystyczne o guberni augustowskiej" (1856-1857)
  • "Leśnictwo polskie" (1862-63)
  • "Bukiet literacki" (zbiór poezji, Warszawa 1851).

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. "Encyklopedia Powszechna", tom I, wyd. Samuel Orgelbrand, Warszawa, 1859.
  2. Handbuch des Lemberger Sttathalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1858, s. 250; 1859, s. 267; 1860, s. 270; 1861, s. 402; 1862, s. 414; 1863, s. 425; 1864, s. 434; 1865, s. 447; 1866, s. 462;