Aleksandrów (gromada w powiecie biłgorajskim)

Aleksandrów – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Aleksandrów
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

biłgorajski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Aleksandrów

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

5

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

26

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Aleksandrów z siedzibą GRN w Aleksandrowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie biłgorajskim w woj. lubelskim na mocy uchwały nr 6 WRN w Lublinie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Aleksandrów I, Aleksandrów II, Aleksandrów III, Aleksandrów IV i Margole ze zniesionej gminy Aleksandrów oraz miejscowość Bukowiec z dotychczasowej gromady Lipowiec ze zniesionej gminy Księżpol w powiecie biłgorajskim, a także obszary leśne gromad Aleksandrów i Margole stanowiące część obszaru dotychczasowych gromad Tereszpol-Kukiełki i Tereszpol-Zygmunty ze zniesionej gminy Tereszpol w powiecie zamojskim w tymże województwie[6]. Dla gromady ustalono 26 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[8].

1 stycznia 1973 Aleksandrów na okres 19 lat utracił funkcje administracyjne[9], powracając do nich dopiero w 1992 roku, kiedy to w woj. zamojskim reaktywowano (o zupełnie innym składzie) zniesioną w 1954 roku gminę Aleksandrów[10].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 6 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu biłgorajskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 23 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 3 grudnia 1954 r., Nr. 15, Poz. 64)
  7. Uchwała 99 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Biłgoraju z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 9 października 1954 r., Nr. 13, Poz. 54)
  8. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
  9. Uchwała Nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie lubelskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 20 grudnia 1972 r., Nr 12, Poz. 239)
  10. Dz.U. z 1991 r. nr 115, poz. 497