Algebra Cuntza

Algebra Cuntza – dla danej liczby naturalnej uniwersalna C*-algebra, oznaczana symbolem generowana przez elementy spełniające relacje

przy czym symbol oznacza deltę Kroneckera. Algebry te zostały skonstruowane przez Joachima Cuntza[1][2].

Algebry Cuntza ośrodkowe, nuklearne i proste. Dla danej liczby zachodzi

Ponieważ K-teoria jest niezmiennikiem izomorficznym, dla algebry i nie są izomorficzne.

PrzypisyEdytuj

  1. J. Cuntz, Simple C*-algebras generated by isometries. „Comm. Math. Phys.” 57 (1977), no. 2, s. 173–185.
  2. J. Cuntz, Automorphisms of certain simple C*-algebras, in Quantum fields–algebras, processes („Proc. Sympos., Univ. Bielefeld”, Bielefeld, 1978), s. 187–196, Springer, 1980.