Alina Żórawska-Witkowska

polska muzykolożka

Alina Grażyna Żórawska-Witkowska (ur. 23 marca 1949 w Elblągu) – polska muzykolożka, profesor nauk humanistycznych, wykładowczyni w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii muzyki nowożytnej.

Alina Żórawska-Witkowska
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

23 marca 1949
Elbląg

Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych
Specjalność:
historia muzyki nowożytnej, muzykologia
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

1985
Uniwersytet Warszawski

Habilitacja

22 czerwca 1998 – historia
Uniwersytet Warszawski

Profesura

25 czerwca 2013

Wykładowczyni
Instytut

Muzykologii UW

Stanowisko

Kierowniczka Zakładu Powszechnej Historii Muzyki
Prodziekan Wydziału Historycznego UW (1999–2005, po 2008)

ŻyciorysEdytuj

W latach 1967–1972 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1985 uzyskała doktorat na podstawie pracy Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta Poniatowskiego napisanej pod kierunkiem Andrzeja Chodkowskiego. W 1998 uzyskała habilitację na podstawie monografii Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, a rok później została mianowana profesor nadzwyczajną Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez całą karierę związana z Instytutem Muzykologii UW. W latach 1997–1998 pełniła tam funkcję wicedyrektor, następnie prodziekan Wydziału Historycznego UW (w latach 1999–2002 do spraw studenckich, a między 2002 a 2005 do spraw finansów). W kadencji 2005–2008 była członkinią Senackiej Komisji do Spraw Polityki Kadrowej, a w ostatniej kadencji ponownie Prodziekanem ds. Studenckich. Od 2004 kieruje Zakładem Powszechnej Historii Muzyki w Instytucie Muzykologii UW.

Brała udział w badaniach w archiwach i bibliotekach włoskich oraz niemieckich, uczestniczyła w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych (Włochy, Niemcy, Francja, Chorwacja, Słowenia, Czechy). W roku akademickim 1984/85 przebywała na stypendium rządu włoskiego w Università degli Studi di Bologna. Od 1988 korzystała z pobytów studyjnych w Dreźnie, prowadząc badania w Sächsische Hauptstaatsarchiv oraz Sächsische Landesbibliothek. W latach 1996–2001 współpracowała z European Science Foundation, będąc w grupie zajmującej się tematyką związaną z operą włoską w środkowej Europie. W latach 2008 i 2009 pracowała w bibliotekach i archiwach w Rzymie jako stypendystka Fundacji Lanckorońskich. Jako współpracowniczka PWM była autorką haseł w Encyklopedii Muzycznej. Redagowała również hasła polskie w encyklopedii włoskiej. Jest członkinią Związku Kompozytorów Polskich, Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Johann Adolf Hasse Gesellschaft w Monachium.

Zainteresowania badawcze koncentruje na problemach związanych z historią muzyki baroku i klasycyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej w Rzeczypospolitej i recepcji opery włoskiej.

Publikacje książkoweEdytuj

BibliografiaEdytuj