Allan F. Packer

amerykański przywódca religijny, przedsiębiorca i misjonarz

Allan Forrest Packer (ur. 7 lipca 1948 w Brigham City[1][2]) – amerykański przywódca religijny, przedsiębiorca i misjonarz, siedemdziesiąty Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (2008-2018). Potomek rodziny mormońskich pionierów, syn Boyda K. Packera. Misję odbył w Ameryce Południowej. Absolwent Uniwersytetu Brighama Younga, studia ukończył w 1973. Zawodowo związany z Boeingem, Eaton-Kenway czy Auto Soft. Zasiadał we władzach kilku przedsiębiorstw, w tym MyFamily.com. Zaangażowany w działalność misyjną Kościoła, jako prezydent misji mormońskiej w Maladze i przedstawiciel terenowy departamentu misyjnego. Poparty jako wchodzący w skład władz naczelnych siedemdziesiąty (2008), był pierwszym doradcą w prezydium obszaru obejmującego południową część Ameryki Południowej (od 2016). W 2018 przeniesiony na emeryturę. Jako członek władz naczelnych przemawiał podczas Konferencji Generalnej, w tym w 2009 i 2014. Podkreślał znaczenie pracy świątynnej i prowadzonych w związku z nią badań genealogicznych. Zastępca dyrektora wykonawczego departamentu historii rodziny Kościoła, następnie dyrektor wykonawczy tego departamentu. Jego powołanie na siedemdziesiątego było krytykowane jako przykład nepotyzmu w szeregach władz kościelnych.

Allan Forrest Packer
Data i miejsce urodzenia

7 lipca 1948
Brigham City

Zawód, zajęcie

przywódca religijny, przedsiębiorca i misjonarz

Stanowisko

siedemdziesiąty Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (2008-2018)

ŻyciorysEdytuj

 
Boyd K. Packer, członek Kworum Dwunastu Apostołów, ojciec Allana

Pochodzenie i rodzinaEdytuj

Jest potomkiem mormońskich pionierów, tak ze strony ojca, jak i matki. Związki rodzinne Packera z Brigham City sięgają początków kolonizacji Utah. Jonathan Taylor Packer, jego prapradziadek ze strony ojca, znajdował się w drugiej grupie migrantów przybyłej do kotliny Wielkiego Jeziora Słonego w 1847. W Brigham City osiadł w 1860. Prababcia Packera ze strony ojca z kolei, Christina Sundby Packer, prowadziła miejski sklep spółdzielczy. Pradziadek ze strony matki, Rasmus Julius Smith, znajdował się w grupie duńskich migrantów, którzy do kotliny Jeziora Słonego dotarli w 1854. Pracował chociażby przy wznoszeniu świątyni Logan[3].

Urodził się w Brigham City w stanie Utah jako syn Boyda Kennetha oraz Donny Edith Smith Packer[4]. Jego ojciec przez wiele lat posługiwał na najwyższych szczeblach mormońskiej hierarchii, co rodzinę Allana wiązało ściśle ze strukturami Kościoła. Od września 1961 był mianowicie asystentem przy Kworum Dwunastu Apostołów[5]. W kwietniu 1970 został poparty jako członek tego samego gremium[6]. 5 czerwca 1994 został tymczasowym przewodniczącym Kworum, 3 lutego 2008 natomiast jego stałym przewodniczącym[7]. Tę ostatnią funkcję pełnił aż do śmierci 3 lipca 2015. Podobnie jak pozostali mężczyźni zasiadający w Kworum Dwunastu Apostołów uznawany był za proroka, widzącego i objawiciela[8]. Allan wychował się w wielodzietnej rodzinie, ma dziewięcioro rodzeństwa[9].

Wykształcenie, aktywność zawodowa i społecznaEdytuj

Podjął studia z zakresu inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie Brighama Younga (BYU), ukończył je w 1973[1]. Jego kariera biznesowa obejmowała pracę dla przedsiębiorstw takich jak Boeing, Eaton-Kenway czy Auto Soft. Zasiadał we władzach O.C. Tanner, MyFamily.com oraz iLumin[1].

Aktywny w ruchu skautowym, zajmował różne stanowiska w strukturach Boy Scouts of America w regionie Wielkiego Jeziora Słonego. Otrzymał Silver Beaver Award[10]. Przewodniczył również Little Cottonwood Creek Community Council[11].

Posługa w KościeleEdytuj

Posługiwał w rozmaitych powołaniach w ramach macierzystej wspólnoty religijnej. Misję, w kulturze mormońskiej tradycyjnie podejmowaną wówczas przez młodych mężczyzn, odbył w misji andyjskiej. Obejmowała ona wówczas Peru, Ekwador i Kolumbię[12]. W maju 1970 został włączony do rady biskupiej jednego z okręgów na BYU. Wkrótce potem wyświęcono go na wyższego kapłana[12]. Służył następnie jako wyższy doradca, biskup[13], doradca w prezydium palika[14], wreszcie jako prezydent misji mormońskiej z siedzibą w Maladze[1]. Zasiadał w radzie naczelnej afiliowanej przy Kościele Organizacji Młodych Mężczyzn[15]. Zatrudniony był także w departamencie misyjnym Kościoła, jako jego przedstawiciel w terenie[16].

We władzach naczelnychEdytuj

 
Świątynia mormońska w Brigham City, rodzinnej miejscowości Allana F. Packera

5 kwietnia 2008 poparty jako siedemdziesiąty wchodzący w skład władz naczelnych Kościoła. Tym samym, zgodnie z wersetem dwudziestym piątym 107. rozdziału Nauk i Przymierzy uznawany był za szczególnego świadka[17]. Do jego zadań należało, zgodnie z wersetami trzydziestym czwartym oraz trzydziestym ósmym tegoż samego rozdziału, wspomaganie Kworum Dwunastu Apostołów w budowaniu Kościoła i regulowaniu wszystkich jego spraw[18][19].

Siedemdziesiątym wchodzącym w skład władz naczelnych Kościoła był do 6 października 2018, po czym otrzymał tytuł członka władz naczelnych emeryta[20][21]. Jako członek władz naczelnych zasiadał między innymi w prezydium obszaru nadzorującego południową część Ameryki Południowej[22], będąc pierwszym doradcą (od 2016)[23]. Był też dyrektorem wykonawczym departamentu historii rodziny[24][14], wcześniej pełniąc funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego tego samego departamentu[25]. Jego powołanie na siedemdziesiątego było wspominane w kontekście kwestii nepotyzmu w szeregach władz kościelnych[26].

Jako członek władz naczelnych przemawiał podczas Konferencji Generalnej, dwukrotnie podczas konferencji, na której wysłuchiwano również przemówienia jego ojca (w kwietniu 2009 oraz w październiku 2014)[27][28]. Podobne, rodzinne wystąpienia pojawiają się w kulturze świętych w dniach ostatnich dosyć regularnie[29]. Podkreślał znaczenie pracy świątynnej, zwłaszcza zaś prowadzonych w związku z nią badań genealogicznych. Przypominał jednocześnie, że praca nad historią rodziny nie ogranicza się wyłącznie do dokumentowania swego rodowodu. Powinna być postrzegana jako integralna część indywidualnej praktyki religijnej wiernego, na równi z uczestnictwem w spotkaniach sakramentalnych, modlitwą czy studiowaniem pism świętych. Odwołując się do Nauk i Przymierzy wzywał do aktywniejszego odszukiwania i przedkładania nazwisk przodków, by można było wykonać na ich rzecz obrzędy świątynne. Łączony z tym wysiłek wiązał bezpośrednio z wywyższeniem, docelowym punktem całego mormońskiego doświadczenia religijnego[30].

Podczas wystąpienia na dorocznej konferencji poświęconej genealogii oraz historii rodziny z 2013 obszernie omawiał rozmaite korzyści wypływające z pracy genealogicznej. Odwoływał się w nim do czynników natury doktrynalnej, osobistej, wreszcie do obecnego w studiowaniu rodowodów aspektu powiązanego z budowaniem koherentnego społeczeństwa[31]. W przemówieniu do studentów BYU z 2016 wzywał do pełnego wykorzystania życia w śmiertelnym ciele, do zdobycia umiejętności, mądrości, odwagi i pewności. Łączył wykorzystanie indywidualnego potencjału z boską naturą każdego wiernego, jak również z literalnym ojcostwem Boga w stosunku do ludzkości[32].

Życie prywatneEdytuj

1 czerwca 1970 w świątyni Salt Lake poślubił Terri Anne Bennett[33]. Para doczekała się ośmiorga dzieci[22] oraz dziewiętnaściorga wnuków[14].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Elder Allan F. Packer. [w:] General Authorities and General Officers [on-line]. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-07-23]. (ang.).
 2. Biography. [w:] Elder Allan F. Packer [on-line]. byui.edu. [dostęp 2021-12-19]. (ang.).
 3. Gerry Avant: Rooted in heritage of Brigham City’s pioneers. [w:] Church News [on-line]. thechurchnews.com, 2012-08-31. [dostęp 2021-07-27]. (ang.).
 4. New mission presidents. [w:] Church News [on-line]. thechurchnews.com, 2001-03-15. [dostęp 2021-12-17]. (ang.).
 5. Tad Walch: Timeline: President Boyd K. Packer. [w:] Deseret News [on-line]. deseret.com, 2015-07-03. [dostęp 2021-07-23]. (ang.).
 6. Lawrence R. Flake: Prophets and Apostles of the Last Dispensation. Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2001, s. 505-508. ISBN 1-5734-5797-3.
 7. Abby Thorne: The Quorum of the Twelve Before They Were Called: Boyd K. Packer. [w:] Third Hour [on-line]. thirdhour.org, 2014-10-27. [dostęp 2021-07-24]. (ang.).
 8. Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 1170. ISBN 978-0-02-904040-9.
 9. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: President Boyd K. Packer: The Artistry of an Apostle. [w:] Newsroom [on-line]. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-07-24]. (ang.).
 10. Élder Allan F. Packer. [w:] Sala de Prensa [on-line]. laiglesiadejesucristo.org. [dostęp 2021-12-19]. (hiszp.).
 11. Élder Allan F. Packer. [w:] Autoridades Generales y Oficiales Generales [on-line]. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-12-19]. (hiszp.).
 12. a b Blessings outweigh the sacrifice. [w:] Church News [on-line]. thechurchnews.com, 2008-06-05. [dostęp 2021-12-17]. (ang.).
 13. Starszy Allan F. Packer. [w:] Liahona [on-line]. churchofjesuschrist.org, maj 2008. [dostęp 2021-12-18]. (pol.).
 14. a b c Élder Allan F. Packer. [w:] Sala de Prensa [on-line]. laiglesiadejesucristo.org. [dostęp 2021-12-14]. (hiszp.).
 15. Yamil Inostroza: Sostenimiento y relevos de autoridades generales, varios de ellos ligados a América Latina. [w:] Faro a las Naciones [on-line]. faroalasnaciones.com, 2018-10-06. [dostęp 2021-12-17]. (hiszp.).
 16. Called to Seventy. [w:] Church News [on-line]. thechurchnews.com, 2008-04-10. [dostęp 2021-12-18]. (ang.).
 17. Seventy, [w:] Camille Fronk Olson i inni, LDS Beliefs: A Doctrinal Reference [e-book], Salt Lake City: Deseret Book, 2011, lokalizacja 4056-4057, ISBN 1-60908-059-9.
 18. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: General Authority Seventies. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2022-12-02]. (ang.).
 19. Seventy, [w:] Camille Fronk Olson i inni, LDS Beliefs: A Doctrinal Reference [e-book], Salt Lake City: Deseret Book, 2011, lokalizacja 4062-4063, ISBN 1-60908-059-9.
 20. Nauvoo News: New General Authority Leadership Chart Released. [w:] Temple House Gallery [on-line]. templehousegallery.com, 2018-10-24. [dostęp 2021-12-18]. (ang.).
 21. Leadership Changes Announced in General Conference. [w:] LDSLiving [on-line]. ldsliving.com, 2018-10-06. [dostęp 2021-12-17]. (ang.).
 22. a b BYU Speeches: Allan F. Packer. [w:] By Speaker [on-line]. byu.edu. [dostęp 2021-12-14]. (ang.).
 23. Cambios en la Presidencia del Área Sudamérica Sur. [w:] Sala de Prensa [on-line]. laiglesiadejesucristo.org, 2016-07-20. [dostęp 2021-12-18]. (hiszp.).
 24. Trent Toone: Historic Contributions Small Part of President Boyd K. Packer’s Family History Legacy. [w:] Church News [on-line]. churchofjesuschrist.org, 2017-08-08. [dostęp 2021-12-18]. (ang.).
 25. Conference on Family History and Genealogy: 2013 Presentations. byu.edu. [dostęp 2021-12-19]. (ang.).
 26. Jeff Spector: NEPOTISM IN THE CHURCH: 2009 UPDATE. [w:] Mormon Matters [on-line]. mormonmatters.org, 2009-04-21. [dostęp 2021-12-18]. (ang.).
 27. Scripture Citation Index: Allen F. Packer. scriptures.byu.edu. [dostęp 2021-12-18]. (ang.).
 28. Houve alguma vez no passado em que um pai e um filho discursaram na mesma conferência geral?. [w:] Mais Fé [on-line]. maisfe.org, 2020-10-07. [dostęp 2021-12-17]. (port.).
 29. Tad Walch: 12 things I learned about the church that I didn’t know before general conference. [w:] Deseret News [on-line]. deseret.com, 2020-10-04. [dostęp 2021-10-18]. (ang.).
 30. Elder Allan F. Packer: ‘The book’. [w:] Church News [on-line]. thechurchnews.com, 2014-10-05. [dostęp 2021-12-18]. (ang.).
 31. Marianne Holman Prescott: Elder Allan F. Packer: ‘Everyone can do something’. [w:] Church News [on-line]. thechurchnews.com, 2013-08-03. [dostęp 2021-12-18]. (ang.).
 32. Elizabeth Gillespie: Elder Allan F. Packer speaks on life’s divine quest. [w:] The Daily Universe [on-line]. universe.byu.edu, 2016-01-12. [dostęp 2021-12-19]. (ang.).
 33. Allan F. Packer biography. [w:] Church News [on-line]. thechurchnews.com, 2008-06-08. [dostęp 2021-12-14]. (ang.).