Nauki i Przymierza (NiP) – zbiór fragmentów z historii ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, a także objawień dla wiernych danych prorokowi Josephowi Smithowi oraz jego następcom – Prezydentom Kościoła. Wchodzi w skład świętych pism różnych denominacji z ruchu Świętych w Dniach Ostatnich (m.in. Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Społeczności Chrystusa).

Wydanie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

edytuj

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uważa kanon Nauk i Przymierzy za zamknięty, a w jego skład wchodzi 138 rozdziałów.

Sekcje Prezydentura Okres trwania prezydentury
1–134, 137 Joseph Smith Jr. 1828–1844
135–136 Okres zarządzania przez Kworum Dwunastu 1844–1847
Oficjalna deklaracja nr 1 Wilford Woodruff 1889–1898
138 Joseph F. Smith 1901–1918
Oficjalna deklaracja nr 2 Spencer W. Kimball 1973–1985

Wydanie Społeczności Chrystusa

edytuj

W Społeczności Chrystusa Nauki i Przymierza uznawane są za Pismo Święte o otwartym kanonie – zbiór dokumentów współczesnego objawienia. W chwili, gdy Prezydent Kościoła, uznawany również za proroka, przynosi natchniony dokument do rozpatrzenia, Światowa Konferencja oraz Kwora Przywództwa Kościoła debatują nad przyjęciem go do zbioru Nauk i Przymierzy. Następnie, pod nieobecność Prezydenta odbywa się głosowanie nad dokumentem. Gdy dojdzie do uznania kanoniczności dokumentu, staje się on kolejnym rozdziałem Nauk i Przymierzy.

Sekcje Prezydentura Okres trwania prezydentury
1–113 Joseph Smith Jr. 1828–1844
114–131 Joseph Smith III 1860–1914
132–138 Frederick M. Smith 1914–1946
139–144 Israel A. Smith 1946–1958
145–152 W. Wallace Smith 1958–1978
153–160 Wallace B. Smith 1978–1996
161–162 W. Grant McMurray 1996–2004
163 Stephen M. Veazey od 2005

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj