Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy elementu architektonicznego. Zobacz też: Amud - miejscowość w Syrii.
Pulpit kantora w synagodze Remuh w Krakowie

Amud (hebr. עמוד) – w aszkenazejskich synagogach pulpit kantora umieszczony pomiędzy Aron ha-kodesz a bimą, z którego prowadzone są niektóre modlitwy. Przeważnie stoi w zagłębieniu, co odnosi się do słów z Tory: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie usłysz głos mój... (Ps 130:1).

Przed amudem umieszczane jest przeważnie plakieta zwana sziwiti ze słowami: Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy (Ps 16, 8).