Otwórz menu główne

Andrzej Bereszyński

polski zoolog

Andrzej Michał Bereszyński (ur. 30 sierpnia 1946 w Poznaniu) – zoolog polski, profesor doktor habilitowany. Zajmuje się problematyką ochrony przyrody, a w szczególności badaniem, odbudową populacji i ochroną zagrożonych gatunków zwierząt.[1][2]

Andrzej Michał Bereszyński
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 30 sierpnia 1946
Poznań
prof. dr hab. nauk rolniczych
Specjalność: zoologia
Alma Mater Akademia Rolnicza w Poznaniu
Uczelnia/Instytut/Zakład Uniwersytet Przyrodniczy, Instytut Zoologii, Zakład Zoologii
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Przebieg karieryEdytuj

Studiował pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Graczyka na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1971 r. rozpoczął pracę jako asystent. W 1976 r. obronił pracę doktorską "Badania biologii, ekologii i występowania dropia, Otis tarda L. w Polsce". Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 1988 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Drop, Otis tarda Linnaeus 1758 w Polsce". Od 1993 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał 16 sierpnia 1999 r.

W latach 1990-1993 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studiów na AR Poznań. Od 1994 r. jest kierownikiem Katedry Zoologii. Kierował Stacją Doświadczalną w Stobnicy. Aktualnie pracownik naukowy Zakładu Zoologii w Instytucie Zoologii na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz jej przewodniczącym w latach 2009-2014.

Jest członkiem Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego od 1991 roku, a także był w Radach Naukowych Wolińskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego "Bory Tucholskie.[1]

Zakres badańEdytuj

Zajmuje się problemem ochrony dropia Otis tarda L., ochroną i reintrodukcją bobra Castor fiber fiber L., introdukcją muflona Ovis ammon musimon, tworzeniem i ochroną mikropopulacji zająca Lepus europaeus, ochroną przepiórki, Cotumix cotumix, ochroną i badaniem wilka Canis lupus, hodowlą, restytucją i reintrodukcją tarpana leśnego Equus gmelini silvatica a obecnie badaniami żubrów Bison bonasus.

Dorobek piśmienniczy obejmuje ok. 340 pozycji, w tym 9 książek.

Działalność społecznaEdytuj

Prof. Andrzej Bereszyński od wielu lat działa w Lidze Ochrony Przyrody w Polsce. W latach 1988 - 1994 był prezesem Wojewódzkiego Okręgu Poznańsko-Pomorskiego LOP. Pozostaje członkiem tej organizacji jako członek Zarządu Okręgu LOP w Poznaniu.[2] Jest Członkiem Honorowym LOP, a w 2018 roku został odznaczony najwyższym odznaczeniem Ligi - "Zielone Serce Przyrodzie".[1]

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Bereszyński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, tom V: Suplement A–Ż (redaktor naukowy Janusz Kapuścik), Warszawa 2006, s. 70–71 (z fotografią)

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Andrzej Bereszyński. Nasz wilk Nasza puszcza. „Nasz Patron Pismo parafii pw. św. Józefa w Kicinie”. 112, s. 18-19, 2019. 
  2. a b Daniel Łowicki, Jacek Romankow: Historia i postaci Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu: 90 lat Ligi Ochrony Przyrody w Polsce. Poznań: Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu, s. 21,23. ISBN 978-83-952832-0-8.