Andrzej Gembicki (zm. 1688)

podkomorzy poznański

Andrzej Gembicki herbu Nałęcz (zm. 1688) – podkomorzy poznański.

Andrzej Gembicki
Herb
Nałęcz
Rodzina

Gembiccy herbu Nałęcz

Data śmierci

1688

Ojciec

Krzysztof Gembicki

Matka

Krystyna Sapieżanka

Żona

1. Barbara Katarzyna Czarnkowska
2. Katarzyna Grzymułtowska

Dzieci

z Katarzyną Grzymułtowską:
Helena,
Józef,
NN syn

Syn Krzysztofa, kasztelana gnieźnieńskiego i Krystyny Sapieżanki. Poślubił w 1663 roku Barbarę Katarzynę Czarnkowską, córkę Franciszka Sędziwoja Czarnkowskiego, kasztelana poznańskiego. Małżeństwo zakończyło się rozwodem 1676. Barbara Katarzyna Czarnkowska po rozwodzie wstąpiła do zakonu. Druga żona Katarzyna była córką Krzysztofa Grzymułtowskiego, kasztelana poznańskiego. Z małżeństwa urodziła się córka Helena. Córka Andrzeja, Helena Gembicka poślubiła Adama Iwańskiego, kasztelana brzesko-kujawskiego. Synowie Józef i nieznany z imienia syn zmarli w młodym wieku.

Posiadał majątek ziemski Łabiszyn.

Był dworzaninem królewskim, starostą nowodworskim, kościańskim, ujskim i pilskim. Poseł sejmiku średzkiego na sejm 1665 roku[1]. Poseł na sejm jesienny 1666 roku z sejmiku średzkiego województwa poznańskiego i kaliskiego[2]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa poznańskiego w 1669 roku[3]. Był posłem od króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego do cesarza. Od 1670 pełnił obowiązki łowczego nadwornego koronnego. Od roku 1686 sprawował urząd podkomorzego poznańskiego.

Poseł sejmiku malborskiego na sejm 1677 roku, poseł sejmiku łęczyckiego na sejm 1678/1679 roku, poseł sejmiku średzkiego na sejm 1681 roku, sejm 1683 roku i sejm 1685 roku[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 344.
  2. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 486.
  3. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
  4. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 599.

BibliografiaEdytuj

  • Adam Boniecki, Gembiccy herbu Nałęcz z Gembic pod Czarnkowem, w powiecie poznańskim [w] Herbarz Polski, cz. 1, t. 6, s. 23.
  • Hr. Seweryn Uruski, Gembiccy herbu Nałęcz [w] Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, t. 4, s. 131-134.