Andrzej Jerzy Potocki

Ten artykuł dotyczy marszałka sejmiku ziemi halickiej. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Andrzej Jerzy Potocki herbu Srebrna Pilawa[1] (ur. ok. 1670, zm. przed 1710 ) – starosta jabłonowski, sędzia kapturowy ziemi halickiej, marszałek sejmiku ziemi halickiej

Był synem Bogusława, starosty jabłonowskiego i podkomorzego halickiego oraz Heleny Teofili Męcińskiej herbu Poraj[2], wnukiem Jana Teodoryka Potockiego. Był ostatnim potomkiem w linii męskiej Potockich z gałęzi kalwińskiej[3][4].

W 1696 roku został sędzią kapturowym ziemi halickiej[5], decyzją z 18 lipca 1702 podjętą przez sejmik ziemi halickiej został deputatem do oceny pospolitego ruszenia ziemi halickiej[6], 4 sierpnia 1703 został marszałkiem sejmiku ziemi halickiej[7] oraz 16 sierpnia 1703 został marszałkiem sejmiku relacyjnego ziemi halickiej[8].

Ożenił się z Bogumiłą Elżbietą Suchodolską herbu Janina, córką Zbigniewa, podczaszego lubelskiego i Zofii Dunin-Borkowskiej herbu Łabędź, zamężną 2.v za Józefem Karśnickim herbu Leliwa, podkomorzym halickim, z którą pozostawił córkę, Zofię[9].

Nie żył już w 1710 roku[10].

Poza starostwem jabłonowskim był dziedzicem znacznego majątku, m.in. rozległych dóbr Gwoździec w ziemi halickiej, które przekazał córce Zofii, która poślubiła 1.v Michała Puzynę, pisarza wielkiego litewskiego, 2.v Ludwika Kalinowskiego, starostę winnickiego[11]. Zofia przeszła na katolicyzm i zamknęła zbór w Kobylanach.

PrzypisyEdytuj

 1. W aktach sądowych występuje również jako Andrzej lub Jędrzej zob. Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu Wydawnictwa Fundacji Al. Hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 25. Lauda Sejmikowe Halickie 1696-1772, s. 4, 48, 50, 65, 69.
 2. Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. X, s. 322-323 1913
 3. Teodor Żychliński. Złota Księga szlachty polskiej, Rocznik I. Tablice genealogiczne domu Pilawitów Potockich (tablica 1) 1879
 4. https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=dw.14370 [dostęp: 2019-03-21]
 5. Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu Wydawnictwa Fundacji Al. Hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 25. Lauda Sejmikowe Halickie 1696-1772, s. 4
 6. Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu Wydawnictwa Fundacji Al. Hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 25. Lauda Sejmikowe Halickie 1696-1772, s. 48-50
 7. Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu Wydawnictwa Fundacji Al. Hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 25. Lauda Sejmikowe Halickie 1696-1772, s. 65
 8. Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu Wydawnictwa Fundacji Al. Hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 25. Lauda Sejmikowe Halickie 1696-1772, s. 68-70
 9. Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. XIV, s. 286, 1917.
 10. Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu Wydawnictwa Fundacji Al. Hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T. 25. Lauda Sejmikowe Halickie 1696-1772, s. 126
 11. Polski Słownik Biograficzny. T. XXIX, s. 497-498 1986