Andrzej Moszczeński

Andrzej Moszczeński (Mosczyński) herbu Nałęcz (ur. 1717, zm. 18 grudnia 1783), kasztelan inowrocławski, wojewoda inowrocławski, komisarz z Senatu[1] Komisji Skarbowej Koronnej w 1766 roku[2].

Herb Nałęcz

Syn Franciszka Michała (zm. 1752), kasztelana brzesko-kujawskiego i Cecylii Jaraczewskiej. Brat Teodora Wojciecha (1714-83), kasztelana inowrocławskiego. Poślubił w grudniu 1750 roku Elżbietę Urszulę Przebendowską, córkę Piotra Jerzego Przebendowskiego, wojewody malborskiego. Z małżeństwa urodziły się 3 córki: Marianna, późniejsza żona Feliksa Antoniego Łosia, wojewody pomorskiego, następnie Janem Tadeuszem Zyberskiem, wojewodą brzesko-litewskim. Druga córka Rozalia, poślubiła Ignacego Wielopolskiego, chorążego koronnego. Trzecia Urszula, została żoną Józefa Chłapowskiego, starosty kościańskiego i matką Dezyderego Adama Chłapowskiego, polskiego generała.

Początkowo podkomorzy dworu królewskiego, następnie starosta brzesko-kujawski (1745–1754) i starosta dobczycki 1746. Poseł na sejm 1748 roku z województwa krakowskiego[3]. W latach (1754–1764) pełnił urząd kasztelana inowrocławskiego. Był konsyliarzem konfederacji generalnej 1764 roku[4]. Był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku z województwa inowrocławskiego[5]. W latach (1764–1783) był wojewodą inowrocławskim. W 1766 roku został wyznaczony senatorem rezydentem[6]. Członek konfederacji 1773 roku[7].

Członek Departamentu Skarbowego Rady Nieustającej w 1779 roku[8]. Starosta jasielski w 1771 roku[9].

BibliografiaEdytuj

  • Hr. Seweryn Uruski: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej (tom 11, str. 302-311, Moszczeńscy herbu Nałęcz)

PrzypisyEdytuj

  1. Antoni Sozański, Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu latach panowania króla Stanisława Poniatowskiego od 1764-1772 r. w rządzie lub przy administracyi Rzeczypospolitéj udział brały [...]. Cz. 1, Tablice i rejestr, Kraków 1866, s. 10.
  2. Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał in ordine Monety Zagraniczney, 1766, s. 4.
  3. Dyaryusze sejmowe z wieku XVIII.T.I. Dyaryusz sejmu z r.1748. Diaria comitiorum Poloniae saeculi XVIII i Diarium comitiorum anni 1748 wydał Władysław Konopczyński, Warszawa 1911, s. 301.
  4. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, [b.n.s]
  5. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 68.
  6. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 222.
  7. Ryszard Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., w: Kwartalnik Historyczny, LXXIX, nr 3, 1972, s. 559.
  8. KALENDARZ polityczny dla Królestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na rok pański 1779. w Warszawie, Nakładem y drukiem Michała Groella Księgarza Nadwornego J.K.Mci., [b.n.s]
  9. Płata Woyska Y Chleb Zasłuzonych : To Iest Taryffy, Kwart, Hyberny, Pogłownego, Łanowego, Y inne przydatki dla wygody y ciekawości publiczney. Zebrane, y Do Druku Podane, 1771, s. 5.