Anna Eufrozyna Sieniawska

Anna Eufrozyna z Chodkiewiczów Sieniawska herbu własnego (zm. w kwietniu 1633) – chorążyna koronna.

Anna Eufrozyna Chodkiewicz
Ilustracja
Herb
Chodkiewicz
Rodzina

Chodkiewiczowie herbu własnego

Data śmierci

1633

Ojciec

Aleksander Chodkiewicz

Matka

Eufemia Sienieńska

Mąż

Prokop Sieniawski

Dzieci

Adam Hieronim

Była córką wojewody trockiego Aleksandra Chodkiewicza i jego pierwszej żony Eufemii Sienieńskiej. Była jedyną dziedziczką olbrzymiej fortuny po ojcu. W 1623 wyszła za mąż za chorążego koronnego Prokopa Sieniawskiego. W posagu otrzymała miasto Szkłów. Mąż zmarł po długiej chorobiw w styczniu 1627, musiała podjąć walkę o utrzymanie dóbr podolskich i litewskich majątku po swoich rodzicach jak i spadku po mężu. Zwróciła się po pomoc do hetmana Krzysztofa Radziwiłła w ochronie majętności litewskich W listach do niego polecała się jego opiece wraz z dziećmi. Przebywała w województwie ruskim w Brzeżanach. Trudności finansowe spowodowały, że musiała część dóbr zastawić lub puścić w dzierżawę. Była hojną protektorką dominikanów lwowskich. Obdarowała klasztor Karmelitów w Hussakowie, 25 czerwca 1631 zapisała karmelitom bosym w Krakowie dla ich klasztoru część gruntu wraz z ogrodem i budynkami, a w 1632 dodała domy i place w Krakowie, które odziedziczyła po marszałku koronnym Mikołaju Wolskim. W 1632 przepisała na rzecz syna Adama Hieronima dobra litewskie, a w 1633 na rzecz szwagra, podczaszego koronnego Mikołaja Sieniawskiego część dóbr w województwie ruskim. Anna Eufrozyna zmarła w kwietniu 1633. Została pochowana w kościele Dominikanów lwowskich 12 maja 1633; mowę pogrzebową wygłosił Jakub Sobieski.

Bibliografia edytuj