Aleksander Chodkiewicz (wojewoda trocki)

wojewoda trocki

Aleksander Chodkiewicz herbu własnego (zm. 1626) – wojewoda trocki od 1605, hrabia (św. Państwa rzymskiego) na Szkłowie i Myszy.

Aleksander Chodkiewicz
Herb
Gryf z Mieczem
Hrabia
Rodzina

Chodkiewiczowie herbu własnego

Data śmierci

1626

Ojciec

Jan Hieronimowicz Chodkiewicz

Matka

Krystyna Zborowska

Dzieci

Anna Eufrozyna

Był starszym bratem Jana Karola. Studiował prawo i filozofię na jezuickiej akademii w Ingolstadt. W 1588 obronił i ogłosił dysertację De communibus naturalium rerum principiis. W 1589 dla kontynuacji studiów wyjechał do Włoch. W 1590 powrócił na Litwę. W 1595 był posłem na sejm. W 1600 wraz z własnym pocztem zbrojnych towarzyszył bratu w wyprawie na Wołoszczyznę, w 1601 poparł jego działania zbrojne w Inflantach. Brał udział w bitwie pod Kircholmem w 1605. 7 października 1606 roku podpisał ugodę pod Janowcem[1].

Deputat na Trybunał Główny Koronny z województwa wołyńskiego w 1610 roku[2]. W 1613 roku został wyznaczony do Trybunału Skarbowego Wielkiego Księstwa Litewskiego[3]. W 1613 roku wyznaczony został senatorem rezydentem[4]. Jedyna córka Anna Eufrozyna wyszła za mąż za chorążego Prokopa Sieniawskiego.

Przypisy edytuj

  1. Alexander Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego : materyały historyczne poprzedzone przedmową i rozprawą pod tytułem Konfederacya i rokosz w dawnem prawie państwowem polskiem, Warszawa 1893, s. 213.
  2. Henryk Gmiterek, Deputaci województwa wołyńskiego do Trybunału Koronnego z czasów panowania Zygmunta III Wazy, w: Inter Regnum et Ducatum : studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Białystok 2018, s. 144.
  3. Volumina Legum. T. III. Petersburg, 1859, s. 120.
  4. Volumina Legum. T. III. Petersburg, 1859, s. 81.

Bibliografia edytuj