Anselm Strauss

amerykański socjolog

Anselm Leonard Strauss (18 grudnia 1916, Nowy Jork - 5 września 1996, San Francisco) to amerykański socjolog.

ŻyciorysEdytuj

Anselm Strauss urodził się w Nowym Jorku w 1916 roku i początkowo mieszkał w Mount Vernon w stanie Nowy Jork. Stopnień bakałarza biologii otrzymał na Uniwersytecie Virginia, natomiast stopień magistra i doktora socjologii na Uniwersytecie Chicago. Magisterium pisał pod kierunkiem Herberta Blumera. Nauczał na Lawrence College w Wiscinson, Uniwersytecie Indiana, i na Uniwersytecie Chicago, zanim w roku 1960 przeniósł się do San Francisco (UCSF), gdzie wykładał socjologię i metody jakościowe badań socjologicznych. Na Uniwersytecie Kalifornijskim - San Francisco pracował 27 lat. Stworzył Department Of Social and Behavioral Sciences, którego dyrektorem był przez wiele lat, wykazując się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Do pracy w tej instytucji A. Strauss zaangażował tak wybitnych socjologów jak: Leonard Schatzmann, Egon Bittner, Barney Glaser, Fred Davies, Eliot Freidson i wielu innych. Profesor A. L. Strauss odszedł na emeryturę w roku 1987. Nauczał ciągle metod jakościowych na swym słynnym seminarium, aż do 21 maja 1996 roku.

OsiągnięciaEdytuj

Anselm Strauss opublikował 33 książki oraz ponad 100 artykułów. Głównym osiągnięciem A. Straussa są jego dokonania w obszarze metodologii badań jakościowych, socjologii pracy i zawodów, badań chorób przewlekłych oraz negocjacji. Głównym źródłem jego inspiracji był pragmatyzm społeczny i szkoła socjologiczna zwana symbolicznym interakcjonizmem. A. Strauss był laureatem Nagrody im. G.H. Meada, oraz H. Blumera. Wspólnie z Barneyem Glaserem opracował jakościową metodologię badawczą, która jest obecnie szeroko znana w świecie jako ‘metodologia teorii ugruntowanej’. Praca ta stała się początkiem nowego odłamu w symbolicznym interakcjonizmie zwanego często ‘teorią ugruntowaną’. Jednak ‘metodologia teorii ugruntowanej jest używana także przez adeptów innych szkół socjologicznych w najróżniejszych badaniach jakościowych, a także w mniejszym stopniu, ilościowych. Książka z roku 1967 The Discovery of Grouded Theory, nie tylko zalegitymizowała powszechnie użycie metod jakościowych, w czasie gdy ilościowe i pozytywistyczne podejście do badań zdominowało socjologię oraz wiele innych dyscyplin humanistycznych, ale także wskazała drogę budowania teorii ściśle związanej z badaniami empirycznymi. Przez całą swoją niezwykle twórczą karierę naukową, A. Strauss podkreślał wagę teorii i jej rolę w rozwoju wiedzy naukowej. Stworzył teorie rzeczowe średniego zasięgu, np. interakcyjną teorię procesów pracy medycznej (1985; wraz ze swymi współpracownikami) jak i teorie formalne, dotyczące np. ‘przejść statusowych’ (1971; wspólnie z B. Glaserem), czy kontekstów świadomości, negocjacyjną teorię ładu społecznego (1978), czy ogólną interakcjonistyczną teorię działania (1993).

Najważniejsze praceEdytuj

 • Strauss A.L., 1959, Mirrors and Masks, San Francisco: The Sociology Press.
 • Strauss A. L.,1978, Negotiations, San Francisco: Jossey - Bass.
 • Strauss A.L., 1987, Qualitative Analysis for Social Sciemtists, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strauss A.L., Faugerhaugh S., Suczek B., Wiener B., 1985, Social Organization of Medical Work, Chicago, London: The University of Chicago Press.
 • Strauss A., Corbin J., 1990, Basics of Qualitative Research, London: Sage.
 • Strauss A. L., 1991, Creating Sociological Awareness. Collective Images and Symbolic Representations. New Brunswick & London: Transaction Publishers.
 • Strauss A. L., 1993, Continual Permutations of Action, New York: Aldine.
 • Strauss A., J. Corbin, 1997, Grounded Theory in Practice, Thousand Oaks: Sage.
 • Strauss A.L., Schatzman L., Bucher R., Ehrlich D., Sabshin M., 1964, Psychiatric Ideologies and Institutions, Free Press of Glencoe, N.Y.
 • Glaser B. i A. L. Strauss 1967 Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research. Chicago : Aldine.
 • Glaser B., Strauss A., 1964, Awareness Contexts and Social Interaction, American Sociological Review, 29, No. 5.
 • Glaser B., Strauss A., 1965, Awareness of Dying, Chicago: Aldine.
 • Glaser B., Strauss A. L., 1968, Time for Dying, New York: Aldine.
 • Glaser B., Strauss A., 1971, Status Passagge. A Formal Theory. Chicago: Aldine.
 • Schatzman L., Strauss A., 1973, Field Research, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.