Antepedium

Antepedium (również antependium, frontale) – bogato zdobione zakrycie lub zasłona mensy ołtarza chrześcijańskiego.

Antepedium w katedrze w Antwerpii

We wczesnym średniowieczu często obiegało mensę ze wszystkich stron, od XI w. zakrywa jedynie jej przednią część. Może być wykonane ze złota i srebra, haftowanych tkanin, drewna lub wytłaczanej skóry (kurdybanu). Na antepedium były zazwyczaj wyobrażane sceny o treści ewangelicznej. Nazwa pochodzi z łacińskiego ante pedes – „przed stopami”.

Wariant nazwy „antependium” pochodzi od słów „ante” (przed) i „pendere” (zawieszać), co dotyczy tkanin zwieszających się z krawędzi mensy ołtarzowej.

BibliografiaEdytuj