Antoni Żółkiewski (biskup)

duchowny greckokatolicki

Antonin Żółkiewski (zm. 3 lutego 1702) – duchowny greckokatolicki. Od 1697 pełnił funkcję ordynariusza pińsko-turowskiego, archimandryta dermański w 1696 roku[1].

Antoni Żółkiewski
Herb duchownego
Data urodzenia

ok. 1662

Data śmierci

3 lutego 1702

Miejsce pochówku

Pińsk

Biskup pińsko-turowski
Okres sprawowania

1697–1702

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

greckokatolicki

Nominacja biskupia

1697

Sakra biskupia

brak danych

ŻyciorysEdytuj

Urodzony na Wołyniu, w Łucku lub jego okolicach. Rodzicami jego byli Michał Żółkiewski herbu Lubicz i Anna. W młodym wieku wstąpił do Zakonu bazylianów. Po ślubach wieczystych i wstępnych studiach w Kolegium Jezuickim w Wilnie, uczył się w kolegium jezuickim w Braniewie (1684-1687), a następnie w Kolegium Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Rzymie (1687-1690). Studia w Rzymie zakończył doktoratem z filozofii. W 1697 promowany na biskupa pińsko-turowskiego. Pochowany w podziemiach katedry greckokatolickiej w Pińsku.

PrzypisyEdytuj

  1. Scriptores rerum polonicarum . Tomus IV . Archiwum komisyi historycznej . Tom I, Kraków 1878 , s. 357.

BibliografiaEdytuj

  • ks. Kazimierz Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych eparchii polskich obrządku grecko-unickiego od Unii Brzeskiej (1596) do roku 1945, [w:] „Historia Kościoła w Polsce” t. II 1764-1945, cz. 2 1918-1945, Poznań-Warszawa 1979, s. 308
  • Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku..., s. 351
  • Dmytro Błażejowśkyj, Ієрархія Київської Церкви (861—1990), Львів «Каменяр», 1996, s. 567 ISBN 5-7745-0687-8
  • Dmytro Błażejowśkyj, Byzantine Kyivan rite students in Pontifical Colleges, and Seminaries, Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576-1983), AOSBM, Sectio I, Vol. 43, Rzym 1984, s. 366