Otwórz menu główne

Antykomunizm – postawa sprzeciwu wobec komunizmu[1].

Spis treści

HistoriaEdytuj

Pod koniec i po II wojnie światowej w Polsce Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, a także inne prowadziły działania zbrojne przeciwko komunistycznym władzom PRL i ZSRR podczas powstania antykomunistycznego w latach 1944–1953.

Podczas zimnej wojny w krajach bloku wschodniego obecne były podstawy antykomunistyczne w związku z narzuceniem przez ZSRR ustroju komunistycznego.

Czasy współczesneEdytuj

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) w Rezolucji 1481/2006 z 25 stycznia 2006 potępiło zbrodnie totalitarnych reżimów komunistycznych[2].

23 sierpnia (dzień zawarcia Paktu Ribbentrop-Mołotow) jest obchodzony Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

Sytuacja prawna w PolsceEdytuj

W Polsce prawnie zakazane jest istnienie partii odwołujących się do totalitarnych praktyk i metod komunizmu oraz propagowanie totalitarnego ustroju państwa:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483):

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.):

Art. 256.
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj