Arboretum w Zielonce

Arboretum w Zieloncearboretum położone na północny wschód od Poznania w Puszczy Zielonce w województwie wielkopolskim. Utworzone w 1979 r.[1] od 2004 roku działa w ramach Leśnego Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Murowana Goślina[2].

Widok ogólny założenia
Tabliczka z nazwą alei

Arboretum w Zielonce pełni funkcje dydaktyczne, naukowe, przyrodnicze i kulturowe.

PowstanieEdytuj

Powstało z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Meixnera, dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu[3]. W jego utworzenie zaangażowanych było szereg studentów i pracowników Akademii Rolniczej w Poznaniu[1].

ZagospodarowanieEdytuj

Zajmuje powierzchnię 86 ha. Kolekcja liczy około 1100gatunków i odmian drzew i krzewów, zinwentaryzowano występowanie 560 gatunków roślin zielnych, które wprowadzono do kolekcji zgodnie z ich wymaganiami siedliskowymi. W kolekcji znajdują się także rośliny wodne, bagienne, wrzosowate oraz użytkowe. Arboretum składa się z dwóch części[1]:

  • parku dendrologiczno-krajobrazowego, obszar 23 ha
  • arboretum drzewostanowego, obszar 63 ha

Badania naukoweEdytuj

Na terenie arboretum prowadzą badania pracownicy naukowi wydziałów: Leśnego, Ogrodniczego, Melioracji i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym, oraz ćwiczenia terenowe studentów z kierunków Leśnictwo i Ogrodnictwo[3].

Edukacja i turystykaEdytuj

Wstęp do Arboretum jest całkowicie bezpłatny, otwarte jest przez cały rok we wszystkie dni tygodnia[3]. Na jego terenie organizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych.

Na terenie Arboretum powstały dwie ścieżki dydaktyczne: ‘Owadogród’ oraz druga ścieżka na obszarze bagiennym doliny rzeki Trojanki w Arboretum Leśnym w Zielonce[4].

UpamiętnienieEdytuj

W obrębie obiektu zlokalizowane są dwa głazy pamiątkowe[3]:

  • ku czci Jana Meixnera z tablicą pamiątkową z 1998,
  • przy wejściu – z tablicą Arboretum leśne w Zielonce.

Dla upamiętnienia 35-lecia działalności Arboretum we wrześniu 2014 roku, władze Uczelni zasadziły drzewo - buka pospolitego „Dawyck Purple” (Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’)[5].

Ponadto poszczególne aleje noszą nazwy wybitnych naukowców środowiska poznańskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Arboretum w Zielonce - Historia. [dostęp 2017-01-18].
  2. Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie. [dostęp 2017-01-18].
  3. a b c d Paweł Anders: Puszcza Zielonka. Poznań: Centrum Animacji Kultury, 2004. ISBN 83-85811-91-5.
  4. Arboretum w Zielonce - ścieżki dydaktyczne. [dostęp 2017-01-18].
  5. Jubileusz 35 - lecia Arboretum Leśnego w Zielonce, mgr Kamila Bryll. [dostęp 2017-01-18].

BibliografiaEdytuj

  • LZDMG – dostęp 5.9.2013