Otwórz menu główne

Arboretum

obszar, na którym uprawia się różne gatunki drzew i krzewów dla celów naukowych
Różaneczniki, z których słynie Arboretum w Kórniku

Arboretum (łac. arbor, arboris – drzewo), ogród dendrologiczny, dendrarium – miejsce, w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy oraz zwykle prowadzi się badania nad nimi. Przy arboretach działają często placówki naukowe badające morfologię, anatomię, ekologię, fizjologię i genetykę roślin drzewiastych oraz możliwości aklimatyzacji gatunków obcych[1]. Arboreta funkcjonować mogą jako placówki samodzielne, ale stanowić też mogą część ogrodów botanicznych o wszechstronnych kolekcjach. Gatunki dawniej nasadzano w kolekcjach arboretów głównie kierując się względami estetycznymi. Współczesne kolekcje gromadzą różne gatunki według kryterium ekologicznego (tworząc grupy o podobnych wymaganiach siedliskowych) lub systematycznego (grupując gatunki i rodzaje spokrewnione)[2].

Według definicji formalnej arboretum jest szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego[1], którego zasady tworzenia i funkcjonowania w Polsce definiuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody[3]. Kolekcje drzew i krzewów w oficjalnym wykazie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska definiowane są jako ogrody botaniczne[4]. W szerszym ujęciu arboretum to dowolna powierzchnia służąca uprawie kolekcji drzew i krzewów[5].

Arboreta w PolsceEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.): Słownik botaniczny. Wyd. wydanie II, zmienione i uzupełnione. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003, s. 38. ISBN 83-214-1305-6.
  2. Ewa Mochtak: Tajemnice ogrodów botanicznych. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989, s. 7. ISBN 83-10-09184-2.
  3. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614
  4. Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 2017-03-30. [dostęp 2018-08-23].
  5. Marian Kiełbaska (red.): Mała Encyklopedia Leśna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 14. ISBN 83-01-08938-5.
  6. Czekalski M.. Arboretum Leśne w Laskach. „Erica Polonica. Rocznik Roślin Wrzosowatych”. 14, s. 19-24, 2003. 
  7. Wojciech Starzyk: Arboretum przy Nadleśnictwie Narol. W: Nadleśnictwo Narol [on-line]. Lasy Państwowe, 14.09.2016. [dostęp 2018-08-23].
  8. Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych w Pawłowicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice. [dostęp 2018-08-23].